24.10.2017 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ЈАВНИОТ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКТОР СОГЛАСНО СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

26.10.2017 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

27.10.2017 (Семинар)
СУДСКИ ПОСТАПКИ, ИСКУСТВА И СУДСКА ПРАКСА ВО ОБЛАСТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРЕКРШОЦИ

30.10.2017 (Бизнис средби)
„Саем за директни бизнис средби Кошице 2017“-Словачка, 30.10.2017

31.10.2017 (Семинар)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „EXPORT WEEK 2017“ - 31.10-2.11.2017

01.11.2017 (Тренинг обука)
СО НАПРЕДНИ КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРУВАЊЕ НА ОДНОСОТ СО КЛИЕНТИТЕ, СОРАБОТНИЦИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ, Прага, Р.Чешка

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

02.11.2017 (Тренинг обука)
„МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“

02.11.2017 (Семинар)
НАПРЕДЕН EXCEL – КРЕИРАЊЕ EXCEL DASHBOARD

02.11.2017 (Семинар)
Тренинг-обука: ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПРОДАЖБА

02.11.2017 (Саем)
„Match4Industry Business Matching Event“ - 2-3.11.2017, Коџаели, Република Турција

02.11.2017 (Конференција)
Конференција на тема: „Предизвиците на патот кон Европската Унија“-2-3.11.2017 Будва, Црна Гора

06.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА:ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

09.11.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ „RENEXPO®BIH 2017“ - 9.11.2017 Сараево, БиХ

09.11.2017 (Конференција)
Меѓународна дводневна конференција за финансирање на европски програми - Скопски Саем

09.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА: ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

09.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА: ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

23.11.2017 (Саем)
"24. Интернационален саем во Тирана"- 23-26.11.2017 Тирана, Р. Албанија

28.11.2017 (Бизнис средби)
„INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017“

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

18.05.2017


Актуелно  

Во Стопанската комора на Македонија, пред слушателите на почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители ПРЕЗЕНТИРАНА УЛОГАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ И УЛОГАТА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ВО УТВРДУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ НА РАБОТНОТО ЗАКОНОДАВСТВО


Во организација на Стопанската комора на Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ - Скопје, на 18.5.2017 година, се одржа обука за улогата на Организацијата на работодавачите на Македонија (ОРМ) во преговорите и склучувањето на колективните договори и улогата и значењето на Стопанската комора на Македонија во утврдувањето и развојот на работното законодавство.

Пред присутните слушатели на почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители, претседателот на Организацијата на работодавачи на Македонија, Ангел Димитров, го истакна значењето на колективните договори во законодавството на РМ како стожер на социјалниот дијалог помеѓу работодавачите и Синдикатот. Економско-социјалниот дијалог е исто така значаен механизам во постигнувањето на консензус помеѓу засегнатите страни - Владата, синдикатите и здруженијата на работодавачите, во креирањето на политиките од економско-социјалната сфера, - истакна Димитров.

Посебен осврт беше даден на законските услови и критериумите потребни за добивање на статусот на репрезентативност на ОРМ за застапување на интересите на работодавачите во преговорите за склучување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, како и на потребните услови за репрезентативност на Организацијата на работодавачите за склучување на гранските колективни договори.

При тоа, Ангел Димитров истакна дека Општиот колективен договор е задолжителен и се применува за сите работодавачи, додека гранските колективни договори за работодавачите кои пристапиле во членство на Организацијата на работодавачи која го склучила гранскиот колективен договор.

Ангел Димитров осврнувајќи се на предметот на регулирањето на односите помеѓу трудот и капиталот во колективните договори, преку примери од праксата, ја објасни потребата за дорегулирање на прашањата од работното законодавство со колективните договори.

Улогата и значењето на Стопанската комора на Македонија во застапување на интересите на членките, се врши низ процес на артикулирање на интересите и формите на мислење на секој член врз принципите на отвореност, јавност и непосредно договарање и информирање, - истакна Љупка И. Самарџиска, виш советник во Стопанската комора на Македонија. Интересите на членовите на Комората се презентираат преку изградени и усогласени ставови во органите и телата на Комората пред надлежните државни органи и институции, посебно во подготвувањето на стопанското законодавство, мерките и механизмите на стопанскиот систем и економската политика и утврдувањето на макроекономската и развојната политика, како и давање иницијативи за подготовки на законски и други прописи од областа на стопанството, што е всушност една од приоритетните задачи на Комората. Во рамките на овие процеси, и како партнер на Организацијата на работодавачите на Македонија, Комората ги испорачува барањата и потребите на своите членови во утврдувањето и развојот на работното законодавство.

Љупка И. Самарџиска
Сашо Деспотоски 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права