17.01.2018 (Семинар)
КВАЛИТАТИВНО УЧЕСТВО НА ДЕЛОВНИТЕ АСИСТЕНТИ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ, КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ И ВОДЕЊЕ СОПСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ВО РАМКИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

23.01.2018 (Семинар)
РОКОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС, ОТКАЗНИ РОКОВИ, ОСНОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ОДНОС, НЕОСНОВАНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

24.01.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Facade 2018 Match Event“, Ротердам, Холандија

25.01.2018 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ

26.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

30.01.2018 (Семинар)
ВОВЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОНТРОЛНИТЕ ПРИСТАПИ НА ИТ-СИСТЕМИТЕ

30.01.2018 (Презентација)
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМА:ПРОЕКТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ТРОШОЦИ ПО МОДЕЛОТ НА „ESCO“-30.01.2018

31.01.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС-СРЕДБИ „ЕУ-СРБИЈА 2018"

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

14.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:АНАЛИЗА НА РЕГРЕСНИТЕ ПОБАРУВАЊА-ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА НАСПРОТИ СУДСКАТА ПРАКСА

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Бизнис-настани

28.09.2017 - 28.09.2017


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА (ПРЕТХОДНИ И ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ) И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА


Еднодневна обука на тема: 

СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА (ПРЕТХОДНИ И ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ) И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА 

28.9.2017 година (четврток)
10:00-16:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат


          Стопанската комора на Македонија Ве поканува на еднодневна обука на тема: Средства за обезбедување на побарувањата (претходни и привремени мерки)  и ликвидација на трговски друштва.

ПРОГРАМА:
 • Средства за обезбедување на побарувањата согласно Законот за обезбедување на побарувањата;
 • Обезбедување со претходна мерка (надлежен суд за определување на претходна мерка, услови за определување на претходна мерка, видови на претходни мерки);
 • Привремени мерки (месна надлежност, кога може да се дозволи привремена мерка, видови на привремени мерки за обезбедување на парични побарувања, привремени мерки за обезбедување на непарично побарување);
 • Ликвидација на трговско друштво.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА?
Обуката е наменета за правници, менаџери, раководители и останати одговорни лица во правните сектори на правните лица и финансиските сектори, како и лица од останатите сектори во делот на запознавањето со основите законски одредби кои првенствено се однесуваат за ефикасна заштита во наплата на побарувањата, а се однесуваат на спречување од настанување на штета по однос на нивното побарување во деловните односи со други субјекти, со примена на претходните и привремените мерки, и заштита на нивните права во ситуација кога над трговското друштво се отвори постапка за ликвидација.

ПРИДОБИВКИ ОД ОБУКАТА
Обезбедувањето на побарувањата во правниот промет и бизнис работењето на правните субјекти е едно од најгорливите прашања, особено во ситуација кога судската постапка или управната постапка не е започната, а од друга страна постои основан сомнеж дека без овие мерки ќе се осуети побарувањето на доверителот. Поврзаноста тука често се бара и со ликвидацијата на трговските друштва и заштитата на правата во оваа постапка.

    Придобивки од оваа обука се следните:

    • зголемена ефикасност во решавањето на предметите поврзани со    обезбедувањата на побарувањата;
    • економичност во функционирањето на правните лица;
    • зголемен квалитет на знаење за законските можности во остарувањето на правата поврзани со ликвидацијата на трговските друштва; 
• исцрпно запознавање со законската процедура и надлежностите на судовите во врска со наплата на побарувањата.

ПРЕДАВАЧ:
-М-р Билјана Ристеска Тутуновска,  адвокат со големо искуство од правните работи и предмети поврзани со сите области од правото, а особена експертиза има во делот на деловното и стопанското право, работните односи, имотно-правните и трговските спорови пред сите надлежни органи во Р. Македонија. Истата има магистрирано на тема од областа на договорното право и има посетувано обуки од различен карактер во делот на правните прашања поврзани со нејзината работа. Искуството во решавањето на правните проблеми на клиентите, како физички така и правни лица, пред сите органи со јавни овластувања, државни органи и судовите на целата територија на Р. Македонија ја прават квалитетен и добар познавач на правото и изнаоѓање на правни решенија кои се клучни за успешното деловно работење на компаниите. Еден период истата беше и колумнист во списанието HR за човечки ресурси каде главните теми на текстовите беа токму работните односи и едукација на сите сектори во правните субјекти за законските норми во овој дел. 

За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Краен рок за пријавување: 26.9.2017 година


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права