23.01.2018 (Семинар)
РОКОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС, ОТКАЗНИ РОКОВИ, ОСНОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ОДНОС, НЕОСНОВАНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

24.01.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Facade 2018 Match Event“, Ротердам, Холандија

25.01.2018 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ

26.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

30.01.2018 (Семинар)
ВОВЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОНТРОЛНИТЕ ПРИСТАПИ НА ИТ-СИСТЕМИТЕ

30.01.2018 (Презентација)
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМА:ПРОЕКТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ТРОШОЦИ ПО МОДЕЛОТ НА „ESCO“-30.01.2018

31.01.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС-СРЕДБИ „ЕУ-СРБИЈА 2018"

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

01.02.2018 (Инфо сесија)
ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈ, УНАПРЕДУВАЊЕ И КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

09.02.2018 (Семинар)
CONTENT MARKETING – КАКО ДА ГО ДОБИЕТЕ НАЈДОБРОТО ОД ДИГИТАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА?

14.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:АНАЛИЗА НА РЕГРЕСНИТЕ ПОБАРУВАЊА-ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА НАСПРОТИ СУДСКАТА ПРАКСА

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Податоци за регионот

Регионална комора со седиште во Берово


ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНА БЕРОВО

   Беровската Котлина го опфаќа најисточниот дел од Република Македонија, помеѓу 41°06" и 41°53" географска ширина и помеѓу 23°12" и 22°37" географска должина. Општината Берово на југ се граничи со општините Ново Село, Босилово и Василево, на запад со општините Радовиш и Виница, на север со Делчево и со Пехчево, на исток со државната граница на Бугарија. Вкупната површина на општина Берово изнесува 595 км2, а се наоѓа на 800м надморска висина. Релјефот е претежно ридско-планински, а рамнински терени има само околу речното корито на реката Брегалница. Малешевијата располага со огромен туристички потенцијал кој се уште не е искористен, иако последните години се забележува голем подем во овој сектор. Гостите во Берово и во оклните туристички населби престојуваат најмногу за викенд, посебно за новогодишните празници, за велигденските и за првомајските празници, а за време на летниот период се задржуваат просечно по 4 -7 дена. Најголем број од поситителите се домашни туристи, но во последните две години и бројот на странските туристи е во пораст (претежно странци на мисија во Македонија). Гостите во најголем интерес покажуваат за чистиот воздух, мирната и тивка околина и можностите за одмор и релаксација, вкучувајќи ги и прошетките во планина, но не е мал ни бројот на оние кои доаѓаат во Берово поради здравствени причини. Вкупната површина на територијата на општина Берово изнесува 68 226 ха, при што на земјоделско земјиште отпаѓа 57 %, а на шумско 43%. Од земјоделско земјиште се обработуваат 7 % од кои 21 % се под ниви и градини, 2,2 % под овоштарници и 9,5 % под ливади и 33 % под пасишта. Земјоделството е важен дел од општинската економија, со ангажирање на околу 20 % од населението, а истовремено и важен извор на храна и сигурност за другите жители на општината. Водечки култури во растителното произвоство се компирот, житата, сината слива и вишната. Производството на компир варира во зависност од откупната цена и од можностите за продажба и се движи меѓу 3000 и 4000 тони годишно, иако има можности за двојно поголемо производство. Поради високата стапка на данок (од 18%), поради зависноста од државата од увозот на семе и на ѓубре, како и поради високата цена на нафтата, а и поради увозот на полу- смрзнат компир кој ги задоволува потребите на големите потрошувачи (месечно се внесуваат по 100 тони), се чувствува и одредена стагнација во производството на компир, иако регионот е признат за производство на квалитетен компир во Македонија. Површините засеани со пченица се двојно намалени (околу 400 ха, со производство од 100 тони), поради неповолната цена на пазарот и поради големите трошоци за производство.Производството на ’рж (900 ха и 2 500 тони), на јачмен (240 ха и 700 тони) и на овес (235 ха и 300 тони) продолжува, иако приносите се под меѓународните стандарди -3000 кг/ха (за овесот е 1221 кг/ха). Сливата во последните години добива се поголем замав-се подигаат нови засади,што во последните години се стимулира од државата. Околу 67 500 стебла даваат 1000 тони слива 2500 стебла даваат 1725 тони вишни. Сливите и вишните се продаваат во свежа состојба главно на поголеми трговци кои понатаму ги пласираат на странските пазари. Постојат потенцијали за производство на сушено овошје и за други преработки на овошјето. Моментално на подрачјето на општина Берово и тоа во приватниот сектор, има околу 20500 овци и 2530 говеда. Според податоците од ПЕ на МЗШВ, просечното стадо брои 34 овци. Просекот на говедата е две грла по одгледувач.


 

Корисни линкови

www.berovo.gov.mk

www.delcevo.gov.mk

www.pehcevo.gov.mk

 

Контакт адреса:  
Стопанската комора на Македонија  
ул. Димитрие Чуповски, 13  
1000 Скопје  

 Контакт лице: Јадранка Аризанковска
 Тел: (02) 3244038 Факс:(02) 3244088
 Call Центар : (02) 15015
 E-адреса: jadranka@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права