21.03.2018 (Семинар)
ИНТЕГРИРАНА ПОСТАПКА ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ, ВО РАМКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ (ДЕЛОВЕН АСИСТЕНТ) И ДЕЛОВНО-АДМИНИСТРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

21.03.2018 (Семинар)
ИНКОТЕРМС 2010

26.03.2018 (Семинар)
Правилна примена на Законот за работни односи во делот на: судска пресуда како основ за продолжување со работа, дополнителна работа

27.03.2018 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

27.03.2018 (Тренинг обука)
ВЕШТИНИ ВО ФИНАНСИСКОTO РАБОТЕЊЕ

27.03.2018 (Конференција)
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФАКТОРИНГ КАКО ФИНАНСИСКО РЕШЕНИЕ КОЕ ОВОЗМОЖУВА РАСТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕПРИЈАТИЈА- 27.03.2018 Скопје

28.03.2018 (Семинар)
Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација

30.03.2018 (Семинар)
РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИЈА ЗА НАСТАП НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

10.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Мостар“ 10 април 2018 година

13.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби во Бања Лука - ЕЕН мрежа

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

10.11.2017


Актуелно  

КЛУБОТ НА МЕНАЏЕРИ-ПРЕТПРИЕМАЧИ продолжува со редовните активности, одржано предавање на тема: „ПОСТАВЕНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ВАЖНОСТ НА СРЕДЕН МЕНАЏМЕНТ“


         Следејќи ја годишната програма на Клубот на менаџери - претприемачи, на 10.11.2017 година, беше реализирано предавањето „Поставеност, организација и важност на среден менаџмент“, во соработка со Михаил Китановски, предавач и консултант со долгогодишно меѓународно искуство, сопственик и управител на компанијата „Д2ЕМ Консалтинг“.
Менаџментот е комплексна задача која во денешни услови тешко може да биде вршена само од еден човек и затоа, по правило, управувањето во големите организации е доверено на група луѓе - менаџери кои мора да имаат соодветни знаења, искуство и вештини потребни за успешно изведување на задачата. 
          Четирите основни предизвици со кои се соочуваат менаџерите во денешно време се: остварување на конкурентска предност; одржување на етичките стандарди; раководење со разнородна работна сила и користењето на новите технологии и информатички системи. Според Китановски, остварувањето на конкурентската предност е поврзано со искористеноста на ресурсите (работната сила и суровините), зголемената ефикасност, квалитетот, внесувањето иновации во работењето и задоволување на барањата на потрошувачите и корисниците на услугите.

          Oдржувањето на етичките стандарди е многу важен принцип, особено кога се врши притисок врз менаџерите од страна на акционерите за повисок профит и остварување дивиденда. Во такви услови менаџерите треба да најдат начини преку подобро организирање и планирање да ја постигнат целта без да прибегнат кон драстични мерки и тортура врз вработените.
Осврт на поставувањето, организацијата и важноста на средниот менаџмент преку презентација направи и Јасмина Цветаноска, која работи како координатор за човечки  ресурси во Комерцијална банка АД - Скопје  и е член на Одборот на директори на „Европа“ АД - Скопје и „Макошпед“ АД - Скопје.
 Според неа, успехот на една организација во најголема мера зависи од квалитетот на лидерството и менаџментот на сите нивоа во неа. Способност да се водат луѓето и процесите е гаранција дека кои и да било предизвици и ситуации низ кои ќе помине организацијата ќе бидат надминати на најмудриот и најефикасниот начин. Вложувањето во развојот на клучниот раководен кадар е вложување во сегашноста, но и во иднината на компанијата.
 Способност да се водат луѓето и процесите е гаранција дека кои и да било  предизвици и ситуации низ кои ќе помине организацијата ќе бидат надминати на најмудар и најефикасен начин. Вложувањето во развојот на клучниот раководен кадар е вложување во сегашноста, но и во иднината на компанијата.
Иако често преку правдање дека вработените не се на потребното ниво и се бараат причините за нецелосниот успех, мора јасно да се истакне дека светлите примери на организации во кои има изразено лидерство и менаџмент покажува дека проблемот лежи на друго место. Со идеални вработени и најслабиот лидер ќе постигне резултати. Уметноста е со не идеални вработени (како што е секогаш во реалноста) да постигнеш максимални резултати, без оправдувања и наоѓање изговори.

          Следејќи ги трендовите во европските земји од една, но и потребите и барањата на нашите компании од друга страна, преку Клубот на менаџери-претприемачи се креираше алатка која ги поврзува сите бенефити на едно место и услуги се` со цел поддршка на малите и средни компании во насока на пронаоѓање деловни партнери, промоции, соработка на домашните со странските компании и создавање синџири на добавувачи, искористување на ЕУ-фондовите, пронаоѓање партнери. Тоа е возможно благодарение на одличната логистика, поврзаност, но и контакти кои Стопанската комора на Македонија ги има со домашните и странски институции кои нудат информации, анализи, едукација но и пронаоѓање партнери.

Валентина Цветковска 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права