Настани/Иницијативи

Oda regjionale me seli në Kumanovë


PROGRAMI PER PUNE E ODES REGJIONALE ME SELI NE KUMANOVE PER VITIN 2013 (Me teper!)
Me 13.03.2012 u mbajt mbledhja e zgjeruar e Keshillit drejtues te Odes regjionale me seline Kumanove, me te cilin, me propozim te pranishmeve, kryesoi Stojmirka Tasevska, keshilltare  e larte e Keshillit drejtues te Odes Ekonomike te Maqedonise, per shkak te mungeses zyrtare te kryetarit dhe nenkryetareve te odes regjionale... (me teper)

Informate nga mbledhja me EVN-10.12.2012 (me teper)

Ngjarje

Me 13 mars 2013 u mbajt mbledhja e Keshillit drejtues te Odes regjionale me seli ne Kumanove ne perberje te zgjeruar. Mes pikave te rendit te dites dhe propozimit per miratimin e ligjeve per nxitjen e investimeve, qe e arsyetoi Stojmirka tasevska, keshilltare e larte e Keshillit drejtues te Odes Ekonomike te Maqedonise. Ajo potencoi se pergatitjet e ketij propozimi dolen nga nevojat qe te stimulohet zhvillimi ekonomik i me masa sistemore te cilat do t’i nxitin aktivitetet investuese si te investuesve nga vendi ashtu edhe nga jashte. Ne kete funksion Oda Ekonomike e Maqedonise organizoi diskutim publik rreth odave regjionale qe t’i degjojne mendimet dhe propozimet e anetareve te veta.

Ne diskutimin sipas propozimit per miratimin e ligjit moren pjese me shume perfaqesues nga odat regjionale me seli ne Kumanove. Ata e pershendeten percaktimin e Odes per masat e ketilla sistemore te udheheqe bisedime indirekte me anetaret e veta. Njekohesisht, ata e mbeshteten nevojen nga miratimi i nje ligji te ketille, i cili duhet t’i stimuloje format per aktivitete me te rendesishme investuese dhe shkembyen propozime konstruktive dhe mendime per permbajtjen e tij. Ne diskutimin per gjendjen ne ekonomi, me shume pjesemarres vecanerisht e theksuan problemin me jo likuiditetin e shprehur dhe nevojen nga ndermarrja e masave me efikase per zbutjen e tij. Pjesemarresit u informuan se ne Oden Ekonomike te Maqedonise ne rrjedhe eshte finalizimi i nje propozimi tjeter per miratimin e Ligjit per kryerjen e obligimeve financiare, pas te cilit planifikohet te mbahet perseri debat publik neper odat regjionale. Ne kete kuptim u soll edhe vendimi qe ne mbledhjen e ardhshme te Keshillit drejtues te Odes regjionale me seli ne Kumanove te diskutohet pikerisht rreth ketij ligji.

Ne mbledhje, te pranishmit njezeri, per perfaqesues ne Kuvendin e Odes Ekonomike te Maqedonise nga Oda regjionale me seli ne Kumanove e zgjodhen Anita Spasovska, drejtore gjenerale e “Bucen kozjak” nga Kumanova. Mr. Aco Spasovski

Personi per kontakt:
Venera Andrievska
Tel: (02) 3244037
Faksi:(02) 3244088
Call Qendra: (02) 15015
E-adresa: venera@mchamber.mk

Personi per kontakt:
Aco Spasovski
Tel: (02) 3244044
Faksi:(02) 3244088
Call Qendra: (02) 15015
E-adresa: aco@mchamber.mk


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara