Основни информации

Shoqata e kompanive për administrimin e fondeve të pensioneve private e RM


Kontakt adresa:
Oda Ekonomike e Maqedonise,
rr Dimitrie Cupovski, 13,
1000 Shkup

Personi per kontakt: Jelisaveta Georgieva d-r
Tel: (02) 3244031
Faksi:(02) 3244088
E-adresa: jelisaveta@mchamber.mk

 

 


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara