24.11.2014 (Семинар)
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ, ЕКОЛОШКО-СОЦИЈАЛЕН И ЕКОНОМСКИ КОНЦЕПТ НАЧЕЛО „ЗАГАДУВАЧОТ ПЛАЌА“; НАЧЕЛО „НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ“,КОРИСТЕЊЕ НА ВОДИТЕ, ВОДНО ПРАВО, КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДИТЕ

25.11.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар: “Закон за данокот на добивка, измени во Законот за добивка -нов правилник за нормирани износи на кало, растур, крш и расипување”

25.11.2014 (Семинар)
„Поедноставени Царински постапки, Документи кои се приложуваат кон царинската декларација и Новини во царинското работење"

26.11.2014 (Бизнис средби)
ДОМАШНИТЕ ИЗВОЗНО-ОРИЕНТИРАНИ КОМПАНИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СВЕЖО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ВО ПОСЕТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА

26.11.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар: „ЗАКОН ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА; ПРАВАТА НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК, Поим и содржина на даночно-правен однос ПРИ ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА, ДАНОЧЕН НАДЗОР, ДАНОЧНИОТ ПРЕКРШОК ВО УПРАВНАТА ПОСТАПКА“

27.11.2014 (Настан)
ПОЕДНОСТАВЕНА ЦАРИНСКА ПОСТАПКА И НОВИНИ ВО ЦАРИНСКОТО РАБОТЕЊЕ

27.11.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар: „Закон за данокот на добивка, измени во Закон за добивка - Правилник за нормирани износи на кало, растур, крш и расипување“

27.11.2014 (Саем)
Шести Mеѓународен саем за рударство, рударски машини и градежни возила - MINING TURKEY 2014 и Осми Саем за гума - RUBBER 2014

27.11.2014 (Семинар)
,,Последни измени во Законот за работни односи (Сл.весник 113/14) и постојните правни институти за деловна тајна, конкурентско дејствување, отказ од деловни причини, отказ со отказен рок и без отказен рок“

27.11.2014 (Семинар)
Дводневен семинар: „МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ - МАГАЦИН - УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИТЕ - РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛОТ”

28.11.2014 (Семинар)
НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО

28.11.2014 (Форум)
Регионална конференција – Размена на искуства, вмрежување & деловни средби

28.11.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар во Кичево: „ЗАКОН ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА; ПРАВАТА НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК, ПОИМ И СОДРЖИНА НА ДАНОЧНО-ПРАВЕН ОДНОС ПРИ ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА, ДАНОЧЕН НАДЗОР, ДАНОЧНИОТ ПРЕКРШОК ВО УПРАВНАТА ПОСТАПКА“

02.12.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар: “Закон за данокот на добивка, измени во Законот за добивка -нов правилник за нормирани износи на кало, растур, крш и расипување

04.12.2014 (Саем)
ПОКАНА за посета на 24-иот Меѓународен Саем за пластика "PLAST EURASIA ISTANBUL 2014"

04.12.2014 (Саем)
13. Меѓународен саем за обработка на метал, заварување „BURSA METAL PROCESSING TECHNOLOGIES FAIR“;

05.12.2014 (Семинар)
Советување на тема:,,ЗАПОЗНАВАЊЕ СО НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И НАСОКИ ЗА НИВНА ПРАВИЛНА ПРИМЕНА”

05.12.2014 (Тренинг обука)
Обука во Охрид за подготовка и аплицирање на Европски проекти и Запознавање со новите Европски програми 2014-2020 достапни за компаниите

12.12.2014 (Тренинг обука)
Еднодневна обука: Креирање профитабилен раст за организациите со стратегијата „син океан“

27.01.2015 (Форум)
Форум GREEN VENTURES Лајпциг, Германија

Членки на Здружението

Членови на Здружение на сообраќајот


2 / 4

Брилијантен покровител

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции
© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права