26.03.2018 (Семинар)
Правилна примена на Законот за работни односи во делот на: судска пресуда како основ за продолжување со работа, дополнителна работа

27.03.2018 (Конференција)
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФАКТОРИНГ КАКО ФИНАНСИСКО РЕШЕНИЕ КОЕ ОВОЗМОЖУВА РАСТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕПРИЈАТИЈА- 27.03.2018 Скопје

27.03.2018 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

28.03.2018 (Семинар)
Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација

30.03.2018 (Семинар)
РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИЈА ЗА НАСТАП НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

03.04.2018 (Семинар)
КОНТРОЛИНГ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ

04.04.2018 (Форум)
МАКЕДОНСКО-СЛОВЕНЕЧКИ БИЗНИС ФОРУМ И ДЕЛОВНИ СРЕДБИ-04.04.2018

10.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Мостар“ 10 април 2018 година

12.04.2018 (Семинар)
ЈАВНИ НАБАВКИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ - КОНЦЕПТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА И ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ЦЕЛИОТ СИСТЕМ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НОВИНИТЕ ВО НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

13.04.2018 (Семинар)
ДЕЈСТВИЈА И ТРАНСАКЦИИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД СТРАНА НА ДОЛЖНИКОТ НА ШТЕТА НА ДОВЕРИТЕЛОТ – КАКВА ЗАШТИТА МОЖЕ ДА ДОБИЕТЕ ВО СУДСКА ПОСТАПКА?

13.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби во Бања Лука - ЕЕН мрежа

17.04.2018 (Тренинг обука)
ВЕШТИНИ ВО ФИНАНСИСКОTO РАБОТЕЊЕ

20.04.2018 (Семинар)
Подобрување на репутацијата и имиџот на компанијата преку брзо и ефикасно решавање на жалби, поплаки и неусогласен производ, системски решенија, вештини и решавање на конфликтни ситуации интерно во компанијата и према купувачите

23.04.2018 (Работилница)
ВОВЕД ВО РЕЛАЦИОНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

05.12.2017


Актуелно  

КЛУБОТ НА МЕНАЏЕРИ-ПРЕТПРИЕМАЧИ продолжува со редовните активности, одржан осмиот модул од предавање на тема: „МЕНАЏМЕНТ ВЕШТИНИ“


        Глобализацијата на светската економија и неопходноста од извоз и конкурентска борба на светскиот пазар е идеално време за докажување на лидерите кои можат да соберат тим на врвни менаџери и да ги поведат во остварување на сопствената визија. Тоа се процеси кои бараат од менаџерите прифаќање и примена на најновите светски искуства од областа на мотивацијата и лидерството.
Намерата на лидерството е менаџерите да ги идентификуваат главните фактори на ситуацијата и да ги прилагодат техниките на делување кон така осознаените фактори.

        Токму во таа насока беше и последното предавање од модулот: „Менаџмент вештини“  кое се одржа на 5 декември 2017 година во Клубот на менаџери-претприемачи при Стопанската комора на Македонија во соработка со Љупчо Георгиев, лиценциран тренер на „Густав Кезер Тренинг Интернационал“ во Македонија.
Соогласно Годишната агенда и денес беше одржан настан кој беше многу корисен за менаџерите во Клубот на менаџери претприемачи при што менаџерите имаат можност да ги споделат своите искуства и знаења со реални примери од пракса кои се однесуваа на моделите на управување со резултати и квалитет во работењето што поттикна размена на свежи идеи и високо ниво на комуникација.,
Способност да се водат луѓето и процесите е гаранција дека кои и да било  предизвици и ситуации низ кои ќе помине организацијата ќе бидат надминати на најмудар и најефикасен начин. Вложувањето во развојот на клучниот раководен кадар е вложување во сегашноста, но и во иднината на компанијата.
Иако често преку правдање дека вработените не се на потребното ниво и се бараат причините за нецелосниот успех, мора јасно да се истакне дека светлите примери на организации во кои има изразено лидерство и менаџмент покажува дека проблемот лежи на друго место.
Eден претприемач би било доволно да има способност во најкраток временски период од огромен број на информации кои ги прима да ги извлече највредните информации и врз основа на нив да донесе квалитетен заклучок врз основа на кој ќе донесе одлука.

        Следејќи ги трендовите во европските земји од една, но и потребите и барањата на нашите компании од друга страна, преку Клубот на менаџери-претприемачи се креираше алатка која ги поврзува сите бенефити на едно место и услуги се` со цел поддршка на малите и средни компании во насока на пронаоѓање деловни партнери, промоции, соработка на домашните со странските компании и создавање синџири на добавувачи, искористување на ЕУ-фондовите, пронаоѓање партнери. Тоа е возможно благодарение на одличната логистика, поврзаност, но и контакти кои Стопанската комора на Македонија ги има со домашните и странски институции кои нудат информации, анализи, едукација но и пронаоѓање партнери. 

Валентина Цветковска
 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права