Q&A

1. Çka paraqet Arbitrazhi pranë Odës ekonomike të Maqedonisë?

Pranë Odës ekonomike të Maqedonisë egziston Gjykatë e zgjedhur e përherëshme-Arbitrazhi,si organ i gjedhur i avarur,i cili mund të zgjidh kontestet e ndërsjellta afariste në mes anëtarëve të Odës dhe personave të tretë,si dhe në mes të personave të tjerë juridik nga vendi dhe jashtë,nëse palët e caktojnë kompetencinë e kësaj gjykate.

Vendimet e Gjykatës së zgjedhur të përhershme  -Arbitrazhit janë definitive dhe kanë fuqinë e aktigjykymit fuqiplotë.

Gjykata e zgjedhur e përherëshme-Arbitrazhi i sjell Vendimet në procedurë më të shpejtë nga ajo që është e mundshme në procedurë në gjykatata e rregullta (shtetërore).

Gjykata e zgjedhur e përherëshme mund të ndërmjetësojë edhe për zgjedhje të kontesteve që dalin nga raportet afariste në mes palëve (meditim).

Për përcaktim të kompetencave të Arbitrazhit për zgjidhje të kontesteve eventuale në mes partnerëve afarist,rekomandohet në Marrëveshjet të vendoset klauzula vijuese:

“Të gjitha kontestet të cilat do të dalin nga kjo Marrëveshje ose në lidhje me të,duke I përfshirë edhe kontestet për trajtim të tij ose plotëvleftësi,do të zgjidhet me marrëveshje.Nëse kontesti nuk mund të zgjidhet me marrëveshje,I njëjti do të zgjidhet para Gjykatës së zgjedhur të përherëshme-Arbitrazhit pranë Odës ekonomike të Maqedonisë,në pajtim me dispozitat e Rregullores së Gjykatës së përherëshme të zgjedhur-Arbitrazhit.”2. Çka nevojitet për marrjen e ATA karnet-it?

ATA-karneti mund të shfrytëzohet praktikisht për të gjithë llojet e mallrave të dedikuar për shrytëzim personal ose profesional,në veçanti për mostrat tregtare,pajisje profesionale,eksponente ekspozuese.

Me ndihmën e ATA-karnet-ëve,përkohësisht importohet mall për konsum të gjërë:kompjutorë,mjete,kamera,pajisje video dhe për zyra,veshje,piktura,laserë,makina dhe vegla bujqësore dhe industriale etj.
Dërgoni pyetje


Email juaj
Emër
Mbiemër
Kontakt telefon
Pyetje
Sektor për cilin parashtrohet pyetje
 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara