23.01.2018 (Семинар)
РОКОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС, ОТКАЗНИ РОКОВИ, ОСНОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ОДНОС, НЕОСНОВАНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

24.01.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Facade 2018 Match Event“, Ротердам, Холандија

25.01.2018 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ

26.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

30.01.2018 (Семинар)
ВОВЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОНТРОЛНИТЕ ПРИСТАПИ НА ИТ-СИСТЕМИТЕ

30.01.2018 (Презентација)
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМА:ПРОЕКТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ТРОШОЦИ ПО МОДЕЛОТ НА „ESCO“-30.01.2018

31.01.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС-СРЕДБИ „ЕУ-СРБИЈА 2018"

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

09.02.2018 (Семинар)
CONTENT MARKETING – КАКО ДА ГО ДОБИЕТЕ НАЈДОБРОТО ОД ДИГИТАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА?

14.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:АНАЛИЗА НА РЕГРЕСНИТЕ ПОБАРУВАЊА-ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА НАСПРОТИ СУДСКАТА ПРАКСА

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Одлуки и иницијативи

Здружение на банкарството


Одржани седници на Здружението на банкарството:

 • 17.12.2009 година - Одржана 31-ва седница на Здружението за банкарство
 • 22.01.2010 година - Одржана 32-ра седница на Здружението на банкарство
 • 01.11.2010 година - Одржана 33-та седница на Здружението на банкарство
 • 11.02.2011 година - Одржана 34-та седница на Здружението на банкарство
 • 25.05.2011 година - Одржана 35-та седница на Здружението на банкарство 
 • 31.10.2011 година - Одржана 36-та седница на Здружението на банкарство
 • 29.11.2011 година - Одржана 37-ма седница на Здружението на банкарство
 • 28.02.2012 година - Одржана 38-ма седница на Здружението на банкарство
 • 11.02.2013 година - Одржана 39-та седница на Здружението на банкарство
 • 05.06.2013 година - Одржана 40-та седница на Здружението на банкарство
 • 12.12.2013 година - Одржана 41-ва седница на Здружението на банкарство
 • 19.06.2014 година - Одржана 42-ра седница на Здружението на банкарство
 • 31.10.2014 година - Одржана 43-та седница на Здружението на банкарство
 • 06.02.2015 година - Одржана 44-та седница на Здружението на банкарство
 • 30.10.2015 година - Одржана 45-та седница на Здружението на банкарство
 • 18.03.2016 година - Одржана 46-та седница на Здружението на банкарство
 • 04.04.2016 година - Одржана 47-та седница на Здружението на банкарство
 • 11.05.2016 година - Одржана 48-та седница на Здружението на банкарство
 • 15.09.2016 година - Одржана 49-та седница на Здружението на банкарство
 • 31.10.2016 година - Одржана 50-та седница на Здружението на банкарство
 • 16.11.2016 година - Одржана 51-та седница на Здружението на банкарство
 • 25.4.2017 година - Одржана 52-та седница на Здружението на банкарство
 • 04.7.2017 година - Одржана 53-та седница на Здружението на банкарство
 • 28.7.2017 година - Одржана 54-та седница на Здружението на банкарство
     ПРАВИЛА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА СТАПКА - НРС
 • 24.8.2017 година - Одржана 55-та седница на Здружението на банкарство 

  Актуелни иницијативи:
 • Иницијатива до Министерство за финансии за измена на Закон за осигурување на депозити
 • Иницијатива до Народна банка на РМ за измена на Одлука за задолжителна резерва
 • Допис до Народна банка на РМ за отворени прашања во работењето со нерезиденти
 • 03.02.2009 година - Допис до надлежните институции од Здружението на банкарство по Предлог измените и дополнувања на Законот за облигациони односи - конкретни забелешки
 • 22.04.2009 година - Допис до надлежните институции од Здружението на банкарство по Предлог измените и дополнувања на Законот за облигациони односи - конкретни забелешки
 • 21.10.2009 година - Предлог измени и дополнувања на Законот за облигациони односи - конкретни забелешки
 • 05.01.2011 - Забелешки по Предлог измените на законот за банки
 • Информација од Конференцијата одржана на 19.09.2011 година, насловена: „Здружението на банкарство при Стопанската комора на Македонија - придружна членка на Европската Банкарска Федерација (ЕБФ) - Потенцијални предности и идна соработка со ЕБФ“

 •  10.11.2011 година – Иницијатива до надлежните институции за измена и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам

 • 28.11.2011 година – Допис до надлежните институции по Измена на Законот за процена
 • 30.11.2011 година – Забелешки по предлог текстот на Законот за задолжница
 • 23.02.2012 година – Допис до Народна банка од Здружението на банкарство по Примена на Законот за лична карта
 • 23.04.2012 година – Иницијатива до Народна банка  за измена на Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања
 • 25.04.2012 година - Допис до Министерство за правда од Здружението на банкарство по Предлог – Законот за изменување и дополнување на Законот за договорен залог
 • 25.04.2012 година – Допис до Министерство за здравство од Здружението на банкарство по обврски на банките што произлегоа од новиот Закон за здравствена заштита
 • 25.04.2012 година – Допис до Министерство за финансии од Здружението на банкарство по Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити
 • Континуирана соработка со НБРМ, Министерството за финансии на РМ, Управата за финансиско разузнавање, Дирекцијата за заштита на личните податоци и сл. за законски и подзаконски акти на ниво на Здружение и на ниво на работа на Комисиите и во текот на цела 2012 година

 

Состаноци и едукативни активности на Здружението:

 

 

 

На светскиот ден на заштита на правата на потрошувачите, 15 март 2013 година, претседателот на Здружението на банкарство, Ѓорѓи Јанчевски и државниот секретар во Министерството за економија, Анче Трифунов  потпишаа Кодекс за добро однесување на банките и штедилниците (превземете pdf верзија)

 

На 5 јуни 2013 година во присуство на Заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за економски прашања м-р  Владимир Пешевски пред Здружението на банкарство беше презентиран  „Гарантен Фонд”  од Проектот „Платформа за развој на претпријатија и иновации за Западен Балкан“

 

Здружението на банкарството при Стопанската комора на Македонија од 6-8 јуни 2013 година беше домаќин на 36-oт состанок на Европската банкарска федерација (ЕБФ). Присутни беа 25 претставници од 7 редовни и 8 асоцијативни членки на ЕБФ

 

Во рамките на „Банкекспо 2013“ на светскиот ден на штедењето, 31 октомври 2013 година се одржa првиот регионален форум на гувернери, министри за финансии и здруженија на банкарството за предизвиците и решенијата за излез од економската криза

Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје

Контакт лице: Милена Перчинкова
Тел: (02) 3244040 Факс:(02) 3244088
Call Центар : (02) 15015
E-адреса: milena@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права