Податоци за компанија

Име на компанија : ИНТЕРФООД-80
Адреса : М.Тито бб
Град : Македонски Брод
Општина : Македонски Брод
Земја : Македонија
Телефон : ++389 45 275 464
Факс :
Директор : Предраг Станковиќ
Сопственост : Приватна
Капитал : Домашен
Големина : Мала
Дејност : Собирање на шумски плодови и производи, освен дрва
Дејност шифра: : 02.3
Е-маил : predrag_stankovic80@yahoo.com
Веб адреса :
Дејност : Откуп на шумски плодови.

Здружение : Здружение на земјоделството и прехранбената индустрија
Регионална : Регионална комора со седиште во Кичево
Групација : Групација за собирање на шумски плодови
Асоцијација :

Член на управен одбор на здружение
Член на управен одбор на регионална комора
Член на управен одбор на асоцијација
ISO Стандард :
Вработени :
Берза :
Банка :
ЕДБ : 4018005103526
ЕМБС : 5982766

Менаџерски тим :
  • Предраг Станковиќ -

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права