26.03.2018 (Семинар)
Правилна примена на Законот за работни односи во делот на: судска пресуда како основ за продолжување со работа, дополнителна работа

27.03.2018 (Конференција)
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФАКТОРИНГ КАКО ФИНАНСИСКО РЕШЕНИЕ КОЕ ОВОЗМОЖУВА РАСТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕПРИЈАТИЈА- 27.03.2018 Скопје

27.03.2018 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

28.03.2018 (Семинар)
Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација

30.03.2018 (Семинар)
РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИЈА ЗА НАСТАП НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

03.04.2018 (Семинар)
КОНТРОЛИНГ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ

04.04.2018 (Форум)
МАКЕДОНСКО-СЛОВЕНЕЧКИ БИЗНИС ФОРУМ И ДЕЛОВНИ СРЕДБИ-04.04.2018

10.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Мостар“ 10 април 2018 година

12.04.2018 (Семинар)
ЈАВНИ НАБАВКИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ - КОНЦЕПТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА И ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ЦЕЛИОТ СИСТЕМ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НОВИНИТЕ ВО НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

13.04.2018 (Семинар)
ДЕЈСТВИЈА И ТРАНСАКЦИИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД СТРАНА НА ДОЛЖНИКОТ НА ШТЕТА НА ДОВЕРИТЕЛОТ – КАКВА ЗАШТИТА МОЖЕ ДА ДОБИЕТЕ ВО СУДСКА ПОСТАПКА?

13.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби во Бања Лука - ЕЕН мрежа

17.04.2018 (Тренинг обука)
ВЕШТИНИ ВО ФИНАНСИСКОTO РАБОТЕЊЕ

20.04.2018 (Семинар)
Подобрување на репутацијата и имиџот на компанијата преку брзо и ефикасно решавање на жалби, поплаки и неусогласен производ, системски решенија, вештини и решавање на конфликтни ситуации интерно во компанијата и према купувачите

23.04.2018 (Работилница)
ВОВЕД ВО РЕЛАЦИОНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

Бизнис-настани

13.11.2017 - 13.11.2017


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРСОНАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА И СИСТЕМСКО УПРАВУВАЊЕ СО ТАЛЕНТИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ


Еднодневен семинар на тема:

ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРСОНАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА И СИСТЕМСКО УПРАВУВАЊЕ СО ТАЛЕНТИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ
- пристапи за намалување на административната документација, оптимизација на деловните процеси и креирање правилници за вработените во рамките на законската регулатива-

13.11.2017 година
10:00 – 16:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат

        На еднодневниот семинар учесниците ќе се запознаат со потребната документација за имплементирање и почитување на законската регулатива на Р. Македонија во делот на персонална администрација на компаниите, како и со алатки и техники кои  овозможуваат успешно управување со талентите во нивната компанија. Тие ќе стекнат основа за создавање организации кои функционираат согласно законските правила на државата и организации кои ги препознаваат, ценат и развиваат своите најдобри вработени.

Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:

- Кои се бенефитите од правилно имплементирана законска регулатива?
- Што се подразбира под персонална администрација?
- Каква документација опфаќа персоналната администрација?
- Дали може и како да ја намалиме персоналната администрација?
- Што подразбира управувањето со таленти?
- Како да привлечеме квалитетни вработени?
- Како да ги препознаеме и да ги развиваме талентите?
- Како да ги задржиме нашите најдобри вработени?

Програма на семинарот:

- Толкување и имплементација на законската регулатива;
- Персонална администрација;
- Организациона структура;
- Досие на вработен;
- Опис на работно место;
- Персонален правилник;
- Дисциплински правилник;
- Кодекс за етичко однесување;
- Процедура за мобинг;
- Намалување на персонална администрација;
- Анализа и буџетирање;
- Оптимизација на деловни процеси;
- Регрутација на таленти;
- Модел на управување со компетенции на вработени;
- Задржување на талентите;
- Развој на кариера на вработените;
- Анализа на тренд на работна сила.

Придобивките на организациите кои ја организираат персоналната администрација во рамките на законската регулатива и успешно управуваат со нивните таленти:

- Основа за долгорочен раст и развој на организацијата;
- Минимизирање на трошоците од законската регулатива;
- Подобра ефективност на деловните процеси;
- Точна распределба на улоги и одговорности;
- Ефикасна организација на работата;
- Рамноправна поделба на трудот;
- Пренесување на организациските норми и вредности;
- Поголема компетитивна предност на пазарот;
- Подобрување на моралот на вработените;
- Среќни и лојални вработени;
- Поголема ангажираност кај вработените;
- Зголемена продуктивност во работењето;
- Намалување на боледувањата и заминувањата на вработените;
- Зголемување на ефикасноста на компанијата.

Предавач:

- Наташа Алексовска, основач и  деловен консултант во Компанијата „Вивендум Рацио Солушнс“, компанија посветена на поддршка на клиенти во воспоставување на функцијата на човечки ресурси, структурна трансформација на функцијата на човечките ресурси од оперативен во стратешки модел, деловни промени и трансформација на организации, програми за намалување на трошоци, имплементација на системи и подобрување на оперативната ефикасност. Наташа Алексовска е професионалец во областа на човечките ресурси со повеќе од 13-годишно искуство од областа, вклучувајќи меѓународни средини во јавни и приватни претпријатија, како и поранешни јавни претпријатија трансформирани во приватни ентитети; докажано и успешно лидерство во компании кои го менуваат начинот на раководење преку развој и примена на современи практики за човечки ресурси кои водат до блиски врски на деловните партнери со целите на компанијата по пат на регрутирање, развој на кадри, управување со таленти, управување со ефективност во работењето, информатички системи за човечки ресурси, консалтинг со извршното раководство, сè со цел да се постигне оптимално планирање, управување и искористување на внатрешните потенцијали и ресурси. Таа има широко познавање и практично искуство во законската регулатива, буџетирањето, анализи и иницијативи за заштеда на средства, организациско порамнување, управување со промени и односи со синдикати и вработени.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Рок за пријавување: 9.11.2017 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права