23.01.2018 (Семинар)
РОКОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС, ОТКАЗНИ РОКОВИ, ОСНОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ОДНОС, НЕОСНОВАНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

24.01.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Facade 2018 Match Event“, Ротердам, Холандија

25.01.2018 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ

26.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

30.01.2018 (Семинар)
ВОВЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОНТРОЛНИТЕ ПРИСТАПИ НА ИТ-СИСТЕМИТЕ

30.01.2018 (Презентација)
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМА:ПРОЕКТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ТРОШОЦИ ПО МОДЕЛОТ НА „ESCO“-30.01.2018

31.01.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС-СРЕДБИ „ЕУ-СРБИЈА 2018"

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

09.02.2018 (Семинар)
CONTENT MARKETING – КАКО ДА ГО ДОБИЕТЕ НАЈДОБРОТО ОД ДИГИТАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА?

14.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:АНАЛИЗА НА РЕГРЕСНИТЕ ПОБАРУВАЊА-ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА НАСПРОТИ СУДСКАТА ПРАКСА

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

12.12.2017


Актуелно  

Здружение на трговија - НОВА СТРАТЕГИЈА И НОВ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ


Здружението на трговијата при Стопанската комора на Македонија, на 12.12.2017 година, одржа состанок со претставници од Министерството за економија и со експерти од областа на регулативата за заштита на потрошувачите.

 

Од Министерство за економија – Секторот за внатрешен пазар, информираа за почеток на новиот Проект: „Институционално зајакнување на политиките за заштита на потрошувачите“, во насока на остварување на активностите во рамките на проектот, односно креирање Стратегија на ниво на РМ за потрошувачи и усогласување на Законот за потрошувачи.

Членките на Здружението на трговијата се запознаа за планот за изготвување на нов Закон за заштита на потрошувачите, како и за отпочнувањето на подготовката на нова Стратегија за заштита на потрошувачите, со Акционен план.

Претседателката на Здружението на трговијата, Соња Тасевска истакна дека и во досегашниот период Здружението активно учествуваше во креирањето предлози за подобрување на законската регулатива од оваа област. Компаниите од областа на трговијата се заинтересирани за изнаоѓање решенија, согласно директивите од Европската унија, со цел задоволување на потребите и барањата на потрошувачите.

Во дискусијата беше потенцирано дека целта е да се постигне поголем степен на одговорност на субјектите на сите чинители во синџирот на потрошувачката, а истовремено и заштита на потрошувачите во делот на квалитетна и навремена услуга.

На состанокот се договорија натамошните активности при изготвувањето на потребните решенија во новиот Закон за заштита на потрошувачите, како и во новата Стратегија за заштита на потрошувачите, со Акциониот план. Притоа, се истакна потребата од постојано учество на членките на Здружението на трговијата при Стопанската комора на Македонија. Учесниците на состанокот ја потврдија подготвеноста за соработка за сите отворени прашања во насока на регулирање на овој дел од трговијата во која се вклучени голем број правни субјекти, но и потрошувачи.

Лазо Ангелевски 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права