Informata themelore

Shoqata e industrisë për përpunimin e drurit dhe për prodhimin e mobiljeve


Shoqata e industrise per perpunim te drurit dhe per prodhim te mobiljeve

 

Shoqata e industrise per perpunim te drurit dhe prodhimit te mobiljeve i perfsihin subjektet afariste nga fusha e perpunimit te drurit,prodhimit te ambalazhit te drurit,elementeve te drurit dhe prodhimeve te mobiljeve ne RM.

Ne shoqaten e industrise per perpunim te drurit dhe te prodhimit te mobiljeve prane Odes ekonomike te Maqedonise,jane anetare 170 subjekte afarist,reprezente te rendesishem te kesaj industrie,nga te gjitha veprimtarite e lartepermendura.

Me qellim te trajtimit te interesave specifik te anetareve,si forma te vecanta te veprimit ne kuader te Shoqates se industrise per perpunim te drurit dhe prodhimit te mobiljeve,jane formuar grupacionet vijuese:

 

Grupacioni per perpunim te drurit,dhe

Grupacioni per prodhim te mobiljeve

 

Shoqata e industrise per perpunim te drurit dhe prodhim te mobiljeve ne seancen konstituive per kryetar te Shoqates e zgjodhi Haxhi Angelelski,Majkoni ShA-Shkup i cili njeherit eshte edhe kryetar i Grupacionit per prodhim te mobiljeve kurse per zevendes te tij dhe njeherit edhe kryetar te Grupacionit per perpunim te drurit eshte zgjedhur Mite Cebov,Istra-Kocani.

 

Kontakt adresa:

Oda ekonomike e Maqedonise

rr.Dimitrie Cupovski,13

1000 Shkup

 

Personi per kontakt: Mile Stojcevski

Tel:  (2) 3244039 Faks(2) 3244088

Call qendra(2) 15015

E-аdresa: mile@mchamber.mk

 

 


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara