27.02.2018 (Бизнис средби)
Меѓународните деловни средби за градежништво и градежни материјали „R + T 2018“

27.02.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ВНАТРЕШНИ КОНФЛИКТИ ВО КОМПАНИЈАТА (ВЕРТИКАЛНО И ХОРИЗОНТАЛНО) И ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ

28.02.2018 (Семинар)
КЛУЧНИ МЕНАЏМЕНТ ВЕШТИНИ И АЛАТКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ЈАВНИОТ И ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР

28.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: КОНТРОЛИНГ ВО НАБАВКИТЕ

06.03.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: ВЕШТИНИ ЗА УСПЕШНО ПРЕГОВАРАЊЕ- WIN-WIN -профит, договор и лојални клиенти-

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

12.03.2018 (Семинар)
ОПТИМИЗАЦИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ПО 5С МЕТОДОЛОГИЈАТА

13.03.2018 (Семинар)
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ ВО CLOUD ОПКРУЖУВАЊЕ

16.03.2018 (Семинар)
ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА, ОДНЕСУВАЊЕTO НА ПОТРОШУВАЧИТЕ, УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ ПРИ НАБАВКА И РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА НАБАВКИ И ЗАШТЕДИ

21.03.2018 (Семинар)
ИНТЕГРИРАНА ПОСТАПКА ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ, ВО РАМКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ (ДЕЛОВЕН АСИСТЕНТ) И ДЕЛОВНО-АДМИНИСТРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

26.03.2018 (Семинар)
Правилна примена на Законот за работни односи во делот на: судска пресуда како основ за продолжување со работа, дополнителна работа

27.03.2018 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

27.03.2018 (Тренинг обука)
ВЕШТИНИ ВО ФИНАНСИСКОTO РАБОТЕЊЕ

28.03.2018 (Семинар)
Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација

30.03.2018 (Семинар)
РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИЈА ЗА НАСТАП НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

13.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби во Бања Лука - ЕЕН мрежа

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

13.02.2018


Актуелно  

Асоцијацијата за управување со посебни текови на отпад ќе организира прва конференција за резултатите и предизвиците од колективното управување со посебните текови на отпад


Со цел афирмирање на местото и улогата на системите за колективно постапување со посебните текови на отпад, во организација на Асоцијацијата за управување со посебни текови на отпад, во средината на март 2018 година, во Стопанската комора на Македонија ќе се организира Меѓународна конференција, беше договорено на денешната седница на Асоцијацијата. Преку афирмирање на  досегашните активности, на местото и улогата на колективните постапувачи со отпад од пакувања, од батерии и акумулатори и од електрична и електронска опрема, како и преку презентирање на системите на управување од страна на учесници од други земји, ќе се потврди дека овој модел на постапување со посебните текови на отпад дава најдобри резултати во постигнување на поставените национални цели. На конференцијата се планира да земат учество  претставници на реалниот сектор, лиценцирани постапувачи со овие видови отпад од земјата и од странство, на надлежните институции, како и на општините, на комуналните претпријатија и на другите чинители во процесот на управување со посебните текови на отпадот.

За остварување на поставените цели, Асоцијацијата ги разгледа можностите за организирање заедничка промотивна кампања за подигање на јавната свест на населението, како особено значаен сегмент во реализација на зацртаните цели  во управување со отпадот и зачувување на животната средина.

Во следниот период Асоцијацијата во континуитет ќе го следи донесувањето на рамковниот закон за отпад, како и на законите за посебните текови на отпад и со свои сугестии ќе помогне во дефинирање применливи решенија. Во скоро време членките ќе излезат со своја оценка и ќе дадат свое видување за реалноста за исполнување на националните цели до 2020 година.

Зорица Мешкова 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права