Стопанска комора на Македoнија на Facebook
Стопанска комора на Македoнија на Twitter
Стопанска комора на Македoнија на YouTube
Стопанска комора на Македoнија на YouTube
31.08.2016 (Бизнис средби)
„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“- Стопанска комора на Австрија, Виена

02.09.2016 (Семинар)
Бесплатни семинари во Прилеп (02.09), Битола (03.09) и Скопје (14.09) на тема: „МЕДИЈАЦИЈАТА КАКО ЕФИКАСЕН НАЧИН НА ВОНСУДСКО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ“

02.09.2016 (Семинар)
Бесплатен еднодневен семинар на тема:„МЕДИЈАЦИЈАТА КАКО ЕФИКАСЕН НАЧИН НА ВОНСУДСКО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ“

02.09.2016 (Презентација)
Презентација на ЕУ програми за мали и средни компании

03.09.2016 (Семинар)
Бесплатен еднодневен семинар на тема:„МЕДИЈАЦИЈАТА КАКО ЕФИКАСЕН НАЧИН НА ВОНСУДСКО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ“

13.09.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар: „ИСПИТУВАЊЕ НА РАБОТНАТА ОПРЕМА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА“

13.09.2016 (Бизнис средби)
„6. ДУНАВСКИ МЕЃУНАРОДЕН БИЗНИС-ФОРУМ“

14.09.2016 (Семинар)
Бесплатен еднодневен семинар на тема: „МЕДИЈАЦИЈАТА КАКО ЕФИКАСЕН НАЧИН НА ВОНСУДСКО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ“

15.09.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: „Оптимизација на нивоата на залихи – модели на управување со залихи“

20.09.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар: „УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ЈАВНИОТ И ВО ДРЖАВНИОТ СЕКТОР СОГЛАСНО БАРАЊАТА ВО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

21.09.2016 (Саем)
САЕМИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ЕНЕРГЕТИКА И ВОДИ, ВОДОВОДИ И САНИТАРНИ ТЕХНОЛОГИИ 21-25.9.2016 БУДВА, Р. ЦРНА ГОРА

21.09.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар: Закон за техничката инспекција, Правилник за користење на лифтови и транспортери, Правилник за користење на рударско техничка опрема, Правилник за формата и содржината на обрасците за евиденција на независните правни лица кои ги и

22.09.2016 (Тренинг обука)
Тренинг-обука: РАЗВОЈ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

22.09.2016 (Тренинг обука)
„Менаџерски вештини за управување со човечки ресурси“

23.09.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар: Закон за градежно земјиште (кој започна со примена на 1.8.2016 година), целосен електронски начин на водење на постапките за отуѓување, давање под долготраен и краткотраен закуп, давање на трајно користење, засновање на стварна сл

27.09.2016 (Форум)
ПРВ ЕКОНОМСКИ, ТРГОВСКИ И КУЛТУРЕН ФОРУМ - 27-29.9.2016 ШЕНЖЕН, НР КИНА

28.09.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар: НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ КОЈ ЌЕ ЗАПОЧНЕ СО ПРИМЕНА НА 1 ЈАНУАРИ 2017 ГОДИНА

29.09.2016 (Семинар)
Советување на тема: Надлежности и овластувања на инспекцијата на трудот при вршењето надзор од областа на работните односи, мерки кои може да ги преземе инспекторот за труд, како и постапки против решенијата донесени од страна на инспекторот при врш

05.10.2016 (Саем)
7. МЕЃУНАРОДЕН ТРГОВСКИ САЕМ ЗА КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДИ „KOMPOZYT – EXPO“- 5-6.10.2016 КРАКОВ, ПОЛСКА

12.10.2016 (Саем)
„31. TRADE EXPO INDONESIA“- 12-16.10.2016, ЏАКАРТА - ИНДОНЕЗИЈА

13.10.2016 (Саем)
„SOFIA SPORT& HEALTHY LIFE EXIBITION“ 13-15.10.2016-СОФИЈА, БУГАРИЈА

18.10.2016 (Саем)
21. МЕЃУНАРОДЕН САЕМ ЗА МАШИНИ, АЛАТИ, УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ПРЕРАБОТКА НА МАТЕРИЈАЛИ – „EUROTOOL“ 18-20.10.2016 Краков, Полска

18.10.2016 (Тренинг обука)
„Специјалистички курс за стекнување вештини за архивско и канцелариско работење“

02.11.2016 (Бизнис средби)
Меѓународен форум „Building Green Connections“

24.11.2016 (Саем)
23. ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ВО ТИРАНА, Р. АЛБАНИЈА - 24-28.11.2016

02.04.2017 (Конференција)
"ГОДИШЕН ИНВЕСТИЦИСКИ СОБИР"- Тема: Меѓународните инвестиции и конкуренцијата,2-4.4.2017- ДУБАИ, УАЕ

Членки на Здружението

Членови на Здружение на сообраќајот


2 / 5
Брилијантен покровител

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права