Kontakte-të punësuar

Kontakt me të punësuarit në Odën ekonomike të Maqedonisë

DREJTORIA E Shoqatat e degeve


Jelisaveta Georgieva d-r, Drejtor Ekzekutiv
Telefon : +389 (02) 3244030
E-mail : jelisaveta@mchamber.mk
                
Shoqata e Bankave
                
Shoqata Kompanite e Sigurimeve
                
Shoqata e Sigurimeve dhe te shoqerive komisionere

                
Grupi i objekteve private te Kujdesit Shendetesor
                
Shoqata e Kompanive Private per Menaxhimin e fondeve pensionale

Biljana Peeva Gjurikj, Drejtor
Telefon : +389 (02) 3244034
E-mail : biljana@mchamber.mk
              
Shoqata e transportit

Ljupka Samardziska, Keshilltar i Pavarur
Telefon : +389 (02) 3244018
E-mail : ljupka@mchamber.mk

Vasko Ristovski, Keshilltar i Pavarur
Telefon : +389 (02) 3244014
E-mail : vasko@mchamber.mk
            
Shoqata e duhanit dhe prodhimeve te duhanit Prodhuesit
            
Bujqesise dhe Ushqimit - perpunimit Shoqata e industrise
            
Shoqata Maqedonase per paketim dhe Mbrojtjes se Mjedisit ( MAPEK )

 
Zorica Meskova , Keshilltar i Pavarur
Telefon : +389 (02) 3244019
E-mail : zorica@mchamber.mk
           Metalurgji Shoqata
           
Shoqata e Industrise Kimike
           Shoqata Shendetesia
           
Shoqata e lendeve sekondare dhe recyclers

Pero Avakumovski, Associate
Telefon : +389 (02) 3244048
E-mail : pero@mchamber.mk
           
Shoqata Energjise
           Shoqata Energjise Maqedonise - Mea
 
Marija Petroska, Keshilltar i Pavarur
Telefon : +389 (02) 3244017
E-mail : marija@mchamber.mk
           
Shoqata e ndertimtarise , industrise se materialeve ndertimore dhe Industries Jo- metalike
           
Shoqata e Minierave Maqedonise - MMA

 
Vojkan Nikolovski, Keshilltar i Pavarur
Telefon : +389 (02) 3244068
E-mail : vojkan@mchamber.mk
           
Metal - punes dhe elektrike Inxhinieri Industry Association
           
Shoqata Metal i Maqedonise - MMA

Sasho Despotoski , Keshilltar i Pavarur
Telefon : +389 (02) 3244089
E-mail : saso@mchamber.mk
            Tekstil dhe rrobat e Industrise Shoqata
            Shoqata e drurit - perpunimit Industrise dhe Mobilje Prodhim
            
Lekure - perpunimit Shoqata e Industrise
            
Letra dhe Pulp , Printime dhe Botime Industries Shoqata

       
Daniela Mihajlovska Vasilevska, Keshilltar
Telefon : +389 (02) 3244021
E-mail : daniela@mchamber.mk
           Catering Industrise dhe Shoqata e Turizmit
           Shoqata per veprimtari komunale

Laze Angelovski,
Telefon : +389 (02) 3244090
E-mail : laze@mchamber.mk
            
Shoqata e Teknologjise Informative
            
Shoqata e Tregtise
            
Qendra per Analiza dhe Hulumtime

Mitko Mitevski , Keshilltar
Telefon : +389 (02) 3244015
E-mail : mite@mchamber.mk
            
Consulting ekonomike

Stanka Damjanovska
Telefon : +389 (02) 3244016
E-mail : stanka@mchamber.mk

 

Sofce Jovanovska, Keshilltar  te Keshilli Drejtues
Telefon : +389 (02) 3244060
E-mail : sofce@mchamber.mk
           
Shoqata e Teknologjise Informative
            

 
DREJTORIA PER DHOMAVE Bashkepunimi rajonal dhe nderkombetar

Snezana Kamilovska LL.M., Drejtor
Telefon : +389 (02) 3244061
E-mail : snezana@mchamber.mk

EU Proekt

Jadranka Arizankovska, Keshilltar i larte
Telefon : +389 (02) 3244038
E-mail : jadranka@mchamber.mk

Irena Mojsovska, MBA , Keshilltar
Telefon : +389 (02) 3244009
E-mail : irena@mchamber.mk

Vanco Spaseski, Associate
Telefon : +389 (02) 3244095
E-mail : vanco@mchamber.mk

Sanja Nikolova, MBA , Keshilltar
Telefon : +389 (02) 3244091
E-mail : sanja@mchamber.mk

Elena Volkanovska, korrespondenti
Telefon : +389 (02) 3244091
E-mail : elena.volkanovska@mchamber.mkBiznes Info

Mitko Mitevski , Keshilltar
Telefon : +389 (02) 3244015
E-mail : mite@mchamber.mk
            
Consulting ekonomike

Stanka Damjanovska
Telefon : +389 (02) 3244016
E-mail : stanka@mchamber.mk


REGIONAL OFFICES

Risto Najdoski , Zyra Rajonale Prilep
Telefon : + + 389 48 4155 36
E-mail : regiopr@mchamber.mk

Nikola Dimkovski , Zyra Rajonale Manastir
Telefon : + + 389 47 2250 88
E-mail : regiobt@mchamber.mk

Boris Trimchev , M.Econ . , Zyra Rajonale e Ohrit
Telefon : + + 389 72 2070 91
E-mail : boris@mchamber.mk

Diana Lazoroska , Zyra Rajonale Kercove
Telefon : + + 389 45 2570 67
E-mail : dijana@mchamber.mk

Tanja Miceva Belevska, Zyra Rajonale Kavadarci
Telefon : + + 389 43 415 044
E-mail : tanja@mchamber.mk

Monika Stoiceva, Zyra Rajonale Shtip
Telefon : + + 389 32 300 282
E-mail : monika@mchamber.mk

Irena Zarova, Zyra Rajonale Veles
Telefon : + + 389 43 227 736
E-mail : irena.zarova@mchamber.mk 
DREJTORIA PER Forma te tjera te ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E DHOMES


Aneta Trajkovska, M.Econ., Drejtor i Drejtorise
Telefon : +389 (02) 3244041
E-mail : aneta.trajkovska@mchamber.mk

Laze Angelovski, Keshilltar i larte
Telefon : +389 (02) 3244090
E-mail : laze@mchamber.mk


Zyra e Biznesit ( qe leshojne certifikata , deklaratat , certifikatat e ekskluzivitetit dhe dokumente te tjera

Elida Siljanoska , Zyrtar Administrativ
Telefon : +389 (02) 3244072
E-mail : elida@mchamber.mk

Jagoda Dabeska , Zyrtar Administrativ
Telefon : +389 (02) 3244073
E-mail : jagoda@mchamber.mk

Mile Stojcevski , Associate
Telefon : +389 (02) 3244086
E-mail : mile@mchamber.mk

Aco Spasovski, M.Econ., Keshilltar
Telefon : +389 (02) 3244044
E-mail : aco@mchamber.mk


E ARBITRAZHIT - Gjykata e Perhershme

Tatjana Sterjova , LL.M , Sekretari
Telefon : +389 (02) 3244065
E-mail : tatjana@mchamber.mk


Qendra per Arsim


Valentina Cvetkovska , Keshilltar
Telefon : +389 (02) 3244063
E-mail : valentina@mchamber.mk

Anita Mitrevska , M.Econ., Associate
Telefon : +389 (02) 3244057
E-mail : anita.mitrevska @ mchamber.mk

Elizabeta Andrievska - Eftimova , Associate
Telefon : +389 (02) 3244074
E-mail : beti@mchamber.mkDepartamenti i Operacioneve

Stevo Serafimov, Keshilltar i larte
Telefon : +389 (02) 3244032
E-mail : stevo@mchamber.mk

Venera Andrievska,
Telefon : +389 (02) 3244037
E-mail : venera@mchamber.mk

Emilia Todorovska, Koordinator i cilesise
Telefon : +389 (02) 3244047
E-mail : emilija@mchamber.mk

Vlatko Stojanovski, Associate
Telefon : +389 (02) 3244004
E-mail : vlatko@mchamber.mk

Salla konferencash , pajisjet ngjarje dhe Sherbimeve

Deni Petreski, Asistente Administrative
Telefon : +389 (02) 3244056
E-mail : deni@mchamber.mk

Belinda Minovska , administrativ dhe Asistent teknik
Telefon : +389 (02) 3244031
E-mail : belinda@mchamber.mk


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara