28.05.2018 (Семинар)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

29.05.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: ПЛАТА И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС

29.05.2018 (Семинар)
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВOТО ЗА БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТНА СРЕДИНА (Законска регулатива на БЗР во Р.Македонија)

29.05.2018 (Семинар)
Организација на логистичка поддршка, контрола на работните активности и планови, управување со call центри, телефонска продажба и cold calls, агентска продажба и унапредување на комуникациски канали

30.05.2018 (Семинар)
ЕМПАТИЧНА ПРОДАЖБА - Нова перспектива на продажбата

30.05.2018 (Форум)
Бизнис форум: Франција – Балкан 2018-30.05-01.06.2018, Белград

31.05.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:ОПТИМИЗАЦИЈА НА ЗАЛИХИ – МОДЕЛИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ

31.05.2018 (Инфо сесија)
ЈАВНО-ПРИВАТЕН ДИЈАЛОГ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НАДЗОР НАД ПАЗАРОТ

11.06.2018 (Саем)
САЕМ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ГРАДСКА ЧИСТОТА „TECMA 2018“

11.06.2018 (Семинар)
АНАЛИЗА НА МРЕЖНИОТ СООБРАЌАЈ СО ПОМОШ НА АЛАТКАТА WIRESHARK

12.06.2018 (Семинар)
ДИГИТАЛЕН ПР – КРЕИРАЊЕ ВЕСТИ СО ВРЕДНОСТ

12.06.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ во рамки на "CeBIT", 12-15 јуни 2018 Хановер, Германија

12.06.2018 (Форум)
„MINEX EUROPE 2018“- 3. ЕВРОПСКИ ФОРУМ ЗА РУДАРСТВО И ИСТРАЖУВАЊЕ - 12-14.06.2018 СКОПЈЕ

13.06.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар:RBT-RISK BASED THINKING - УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА АНАЛИЗИ/РАЗМИСЛУВАЊА ЗА МОЖНИ РИЗИЦИ

19.06.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ЕНЕГРА 2018“ 21 јуни 2018 Сараево, БиХ

20.06.2018 (Семинар)
Судски спорови кои произлегуваат од постапките пред управните органи поврзани со Законот за приватизација на градежно земјиште, Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и Законот за денационализација

21.06.2018 (Семинар)
Eднодневен семинар:ЈАВНИ НАБАВКИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ - КОНЦЕПТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА И ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ЦЕЛИОТ СИСТЕМ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НОВИНИТЕ ВО НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

21.06.2018 (Семинар)
СОВРЕМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛОГИСТИЧКИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЈА

07.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби ЈИЕ ИТ САМИТ 7-9 ноември 2018 Нови Сад, Србија

Одлуки и иницијативи

Здружение на индустријата за преработка на дрво и за производство на мебел


Иницијатива за продлабочување на соработката помеѓу производителите

Здружението на индустријата за преработка на дрво и производство на мебел  при Стопанската комора на Македонија го разгледа склучувањето на договори за набавка на пилански трупци од ЈП Македонски Шуми.

Членките на Здружението го изразија своето незадоволство од поскапувањето на цените на репроматеријалот за 10%, за што како причина беше наведено зголемувањето на трошоците, иако според добиените тендери за сеча, дотур и транспорт на трупци цените не се зголемени со години наназад. Притоа не е земено предвид мислењето на преработувачите во дрвната индустрија, особено кога би знаеле дека со ова поскапување се намалува конкурентноста на нашите производи на странскиот Пазар.

Посебен проблем со кој се соочуваат членките на Групацијата е доцнењето при потпишувањето на годишните договори. Имено, нивното склучување во месец март негативно се одразува на производиниот процес, се создава вакум од неколку месеци на почетокот на годината од причина што веќе во јануари се потрошени залихите на репроматеријали.

Одобрените количини на трупци за откуп од страна на ЈП исто така се наметнува како сериозен проблем. Фирми со далеку поголем капацитет имаат одобрено помали количини. Со тоа се доведува во прашање континуитетот на работата, а како последица на тоа може да дојде и до затворање на капацитетот, со тоа и намалување на бројот на вработени, што е спротивно од заложбите и политиката на Владата на РМ околу економскиот раст и отворањето на нови работни места.

И покрај годишните планови за сеча од страна на Македонски шуми истите не се исполнуваат до крај. Постоечките количини на трупци кај фирмите се ограничени или намалени а се со цел обезбедување на трупци потребни за новоотворените капацитети како странски инвестиции, иако овие странски инвеститори имаат земено веќе постоечки капацитети под наем и немаат вложено средства во истите, а сепак им се овозможува да ги обезбедат количините кои ги бараат во целост.

Во понудениот договор за тековната година согласно член 3 од договорот двете страни се договорија купувачот плаќањето да го врши на следен начин - вирмански во рок од 30 дена од денот на фактурирањето иако за тоа воопшто не се консултирани прерабптовачите кои бараат рокот на наплата да биде 60 дена.

Исто така, согласно член 4 од договорот купувачот се обврзува за обезбедување на договорот да плати аванс од 10% од вкупната вредност на договорот и истиот износ ќе биде пресметан со последната испорачана количина на трупците во текот на годината. Според ова големите капацитети кои имаат потреба за поголеми количини трупци треба да платат повисок аванс, а помалите капацитети не можат воопшто да го платат авансот.

Согласно член 11 од договорот купувачот доколку не ги исполни договорените обврски ќе треба да плати на јавцното претпријатие договорена казна од 0,2% од вредноста на неиспорачаната количина за секој ден. Тоа претставува уште едно оптеретување на нашите капацитети и не става во нерамноправна партнерска состојба со ЈПМШ

- Во член 7 од договорот гласи дека договорената динамика за испорака нема да важи доколку купувачот не ги довршува обврските од член 3 и 4 од договорот, со што сме ставени во мошне лоша положба во случај да дојде до најмала грешка во исполнувањето на договорените обврски, макар од еден ден. Особено кога ќе видиме дека во член 12 од договорот стои - договорените страни ќе бидат целосно или делумно ослободени од своите обврски што произлегуваат од овој договор во случај на виша сила. Во овој член уште еднаш ЈПМШ се штити од неисполнувањето на член 11 од договорот.

- Исто така во член 13 од договорот стои дека - договорот може да се раскине во случај на неисполнување на обврските со писмено известување од било која договорена страна во рок од 15 дена од денот на осознавање на причините, што му дава на ЈПМШ голем простор за манипулација доколку не можат да го исполнат договорот, макар по нивна вина, со оглед на тоа дека не веруваме дека некој ќе достави барање за раскинување на договорот зошто тоа би значело затворање на капацитетот. Тој член не става уште еднаш во нерамноправна состојба како партнери.

Ви се обраќаме во надеж дека нашето барање ќе наиде на разбирање од Ваша страна, истото ќе го разгледате И позитивно одговорите. Во интерес на решавањето на овие проблеми предлагаме формирање заедничка работна група составена од претставници на преработувачите како и ЈП Македонски шуми со цел изнаоѓање решение.

Иницијатива за отпочнување на процес за сертификација на шумите

Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт лице : Валентина Цветковска
Тел: (02) 3244063 Факс:(02) 3244088
Call Центар : (02) 15015
E-адреса:valentina@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права