12.12.2017 (Семинар)
ВОВЕД ВО ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА - Типови на транспорт и документи, царински регулативи, улоги во инернационалната логистика, стратегии и пресметки, паритети, складишнина и дистрибуција -

12.12.2017 (Форум)
„ПРЕКУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО ДО ПОГОЛЕМ ЕКОНОМСКИ РАСТ“-12.12.2017 КАВАДАРЦИ

13.12.2017 (Форум)
“ПРЕКУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО ДО ПОГОЛЕМ ЕКОНОМСКИ РАСТ”- 13.12.2017 СКОПЈЕ

14.12.2017 (Конференција)
XVIII Меѓународен симпозиум на тема: УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО И РЕВИЗИЈАТА ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОНОМИЈА

14.12.2017 (Семинар)
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРЕНИНГ ЗА НАПРЕДЕН EXCEL – POWER QUERY

18.12.2017 (Семинар)
ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИК И ПРИНЦИПИ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА КАЈ РАБОТНИЦИ ИЗЛОЖЕНИ НА АЗБЕСТ

19.12.2017 (Семинар)
НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ ПОПИС НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА УТВРДЕНА СО ПОПИСОТ

20.12.2017 (Семинар)
РАЗРАБОТКА НА ДОГОВОРИТЕ НА АВТОНОМНАТА ТРГОВСКА ПРАКСА СО ОСВРТ НА ПРОБЛЕМИТЕ КОИ СЕ ЈАВУВААТ ВО СИТЕ ФАЗИ ОД НИВНОТО ПОСТОЕЊЕ

21.12.2017 (Семинар)
Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работникот и од страна на работодавачот - дозволеност и забрана на отказ

25.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

24.11.2017


Актуелно  

ПРЕЗЕНТИРАН ОПЕРАТИВНИОТ ПЛАН ЗА АКТИВНИ МЕРКИ И ПРОГРАМИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - „ШАНСА ЗА СИТЕ“ ВО КИЧЕВО


Регионалната комора со седиште во Кичево, на 23.11.2017 година, одржа Инфо-средба на којашто беше презентирана Програмата „Шанса за сите“, во рамките на Оперативниот план за активни мерки и програми за вработување во 2017 година.

Информативната средба беше организирана во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), Агенцијата за вработување на РМ и Министерството за труд и социјална политика на РМ, со цел поголема искористеност на мерките  и зголемување на вработеноста.

Програмата за поддршка на микро, мали и средни претпријатија за финансиска и советодавна поддршка за раст, како и мерката Обука за задоволување на локалните потреби од квалификувана работна сила, ја презентираа претставниците од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), Ермира Жаку Хани и Жерина Рамикевиќ, мониторинг-координатори,  кои потенцираа дека во зависност од мерката можност да аплицираат имаат микро, малите, средни, како и големите компании. Претпријатијата можат да добијат до 615.000 денари неповратна помош. 

Претседателот на Регионалната комора со седиште во Кичево, Игор Соколески, истакна дека оваа средба во соработка со УНДП ќе придонесе за целосно информирање на компаниите за  поволностите што се нудат, и е можност за решавање на проблемите на регионот за задржување на младите, за намалување на невработеноста и креирање стручен кадар согласно потребите на бизнис заедницата.

На средбата присуствуваше и претседателот на Локалниот економски социјален совет на Општина Кичево, Рамиз Реџепи, кој ги поздрави активностите што се преземаат за бизнис секторот.

Над 40 претставници од бизнисот и од граѓанскиот сектор дискутираа за мерките и за програмите.

Одржливиот развој на земјата зависи од успехот во создавање нови работни места и развој на вештини меѓу невработените кои се совпаѓаат со потребите на пазарот на трудот. Оваа програма е развиена и имплементирана од страна на Владата на РМ и УНДП. Овие мерки се дизајнирани да промовираат паметен, одржлив и социјално инклузивен раст.

Дијана Лазороска Јованоска











 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права