Informata themelore

Shoqata e prodhesve të duhanit dhe produkteve të duhanit


Shoqata e prodhuesve te duhanit dhe produkteve te duhanit

 

 

Shoqata e prodhuesve te duhanit dhe produkteve te duhanit i perfshin subjektet afariste dhe personat juridik-prodhues individual  te duhanit ne kete industri,prodhues dhe perpunues te duhanit si dhe perpunime nga duhani ne RM.

Ne shoqaten e prodhuesve te duhanit dhe produkteve te duhanit prane Odes ekonomike,anetaresojne rreth 27 subjekte afariste,represent te rendesishem te kesaj industrie,nga te gjitha veprimtarite e lartepermendura.

Me qellim te trajtimit te interesave specifik te anetareve,si forma te vecanta organizative ne kuader te Shoqates se prodhuesve te duhanit dhe produkteve te duhanit jane formuar grupacionet vijuese:

 

-Grupacioni i blerersve dhe perpunuesve te duhanit

-Grupacioni i prodhuesve te produkteve te duhanit

 

Shoqata e prodhuesve te duhanit dhe prodhimeve te duhanit ne seancen konstituive per kryetar te Shoqates zgjodhi Tashe Patriotov,STRUMICA TABAK SHA-Strumice.

 

 


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara