Основни информации

Oda regjionale me seli në Strumicë


Vendim per percaktim te Odave regjionale ne kuader te Odes ekonomike te Maqedonise
Ne seancen konstituive te Odes regjionale ne Strumice,te mbajtur me 17.02.2005 (e enjte) ne Strumice,per kryetar te Odes regjionale me seli ne Strumice eshte te zgjedhur Kiril Janev,Konfeksioni i modes “Geras Cunev”ShA-Strumice,kurse per zevendes-kryetar eshte zgjedhur Asitid Maxhunkov,drejtor i Ograzhden ShA-Strumice.

Ne seance eshte miratuar Vendimi per zgjedhje te anetareve te Keshillit drejtues dhe kryetarit te Keshillit drejtues te Odes regjionlae me seli ne Strumice.

Per anetare te Keshillit drejtues jane zgjedhur:

1. Kiril Janev,Geras Cunev ShA,kryetar
2. Maxhunkov Aristid,Ograzhden ShA,zevendes kryetar
3. Majso Smileski,ShA Strumica tabak
4. Kiril Janev,Geras Cunev ShA
5. Maxhunkov Aristid,Ograzhden ShA
6. Kiril Nikolcev,ShA Pellagonija
7. Dimitar Popovski,Edinstvo ShA
8. Trajce Zaev,ADIGM Elenica
9. Vasil Pop Pecev,Tiberija Koton
10. Kiro Ivanosvski,Mega ShA
11. Vasil Pandev,Biro Pandev ShA
12. Kiro Hristov,ShA Demik ShA
13. Branko Eftimov,Digital ShA
14. Boshko GjorgjievEskplast
15. Saramandov Majran,Hotel Panorama
16. Nikola Trendov,Strumica Inkubator
17. Damjan Angov,Piramida
18. Gogji Getev,Fat Komerc Strumica
19. Vase Mitev,ShA Oranxherii Hamzali
20. Vasil Samarakov,Geneks-stil Strumice
21. Petre Nikolov,Niprom Strumica
22. Kamcev Blagoj,JAKA TABAK SHA RADOVISH
23. Vaneva Pavina,ShA Shik Plackovica
24. Daniel Daov,Beton
25. Liljana Kekoceva,Koneli

Ne seance eshte miratuar Vendimi per perfaqsues te Kuvendit te Odes ekonomike te Maqedonise

Per perfaqsues te Kuvendit te Odes ekonomike te Maqedonise nga Oda regjionale e Maqedonise  me seli ne Strumice,jane zgjedhur:

1.Vasil Necev,Konfeksioni i modes “Geras Cunev” ShA-Stumica dhe
2. Gjorgji Tenevski,”Jaka Tabak”-Radovish.

Ne takim jane miratuar Rregullorja per pune e Odes regjionale me seli ne Strumice.


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara