Основни информации

Oda regjionale me seli në Tetovë


Vendim per percaktim te Odave regjionale ne kuader te Odes ekonomike te Maqedonise.

Ne seancen konstituive te Odes regjionale me seli ne Tetove,te mbajtur me 18.02.2005 (e premte) ne Tetove,per Kryetar eshte zgjedhur z.Shefki Idrizi nga “Renova”-f.Xhepcishte,kurse per zevende-kryetar  eshte zgjedhur z.Atanas Spiroski nga “Tetovska banka”ShA-Tetove.

Per perfaqsues te Kuvendit te Odes ekonomike te Maqedonise nga Oda regjionale me seli ne Tetove,jane zgjedhur:

  1. Z.Borislav Trpovski-“Teteks” ShA-Tetove
  2. Z.Shaqir Aliti-“Euroterm”-f.Glogje

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara