23.04.2018 (Семинар)
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЗОР НА ДОКУМЕНТИРАН СИСТЕМ НА ИНФОРМАЦИИ ВО КОМПАНИЈАТА И ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

24.04.2018 (Семинар)
МЕНАЏИРАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ (TIME MANAGEMENT)

26.04.2018 (Инфо сесија)
Инфо сесија на тема: Развојни насоки на програмите за советодавни услуги во земјоделието за подобрување на локалната економија

26.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Измени во подзаконската регулатива во областа на противпожарната заштита

27.04.2018 (Семинар)
ЕФИКАСНИ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ СО ФОКУС НА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

30.04.2018 (Семинар)
ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИ ДОКАЗИ

30.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:БАРАЊА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА, СПОРЕД БАРАЊАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ISO 50001:2011 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (ENMS)

08.05.2018 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „FUTURE OF BUILDING“ 8-9 мај 2018 година, Виена, Австрија

29.05.2018 (Семинар)
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВOТО ЗА БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТНА СРЕДИНА (Законска регулатива на БЗР во Р.Македонија)

30.05.2018 (Форум)
Бизнис форум: Франција – Балкан 2018-30.05-01.06.2018, Белград

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

05.12.2017


Актуелно  

Здружение на металургијата - ИНДУСТРИЈАТА РАСПРАВАШЕ ПО НАЦРТ-РЕГУЛАТИВАТА ЗА ИНДУСТРИСКИ ЕМИСИИ


На состанокот одржан на 4.12.2017 година, а во континуитет на започнатите активности во рамките на Здружението на металургијата, претставниците на индустријата заедно со претставници на Министерството за животна средина и просторно планирање и на Управата за животна средина, уште еднаш се навратија на решенијата во новата регулатива за индустриски емисии. На состанокот поконкретно се разгледа одговорот од Министерството по  доставените предлози и сугестии од индустријата по последната верзија на Нацрт-законот за индустриски емисии.

 

Претставниците на поголемите капацитети од областа на индустријата и на неколкуте поголеми енергетски капацитети кои во своето работење вршат емисии во воздух и во почва, досега, во повеќе наврати се осврнаа на примарната и секундарната законска регулатива за индустриските емисии, подготвена од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање  во рамките на Твининг проектот којшто го спроведува Министерството со цел зајакнување на капацитети на централно и на локално ниво за спроведување на Директивата за индустриски емисии во Македонија.

На состанокот беше оценето дека голем дел од доставените забелешки на бизнис секторот не се прифатени од страна на регулаторот. Станува збор, покрај за општи забелешки и потреба од прецизирање на одредени одредби од Нацрт-законот за суштествени забелешки кои се однесуваат на прашањата поврзани со најдобрите достапни технологии и на транзициониот период, за којшто ќе се бара негово пролонгирање на 9 години. Имено, општа беше оценката дека предвидените 4 години е премногу краток период за промена на технологија од аспект на потребните финансиски средства и потребниот временски период за нејзина замена. Рокот посебно доаѓа до израз кај компаниите во државна сопственост во контекст на нивната обврска согласно регулативата за јавните набавки. Стопанствениците ценат дека треба да се изменат и одредбите со кои се дава преголемо дискреционо право на регулаторот и побараа негова замена со конкретни и прецизни решенија.

Станува збор за особено значајна регулатива, поради што од страна на индустријата беше предложено да се пролонгираат роковите за нејзиното донесување за период од неколку месеци со цел да се даде простор за одржување на уште неколку расправи на коишто ќе се дефинираат практично применливи решенија за индустријата, а воедно ќе се задоволат европските барања и, што е, секако, од особена важност,  поголема заштита на животната средина.

Зорица Мешкова 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права