Основни информации

Oda regjionale me seli në Dibër


Ne mbledhjen konstitutive te Odes regjionale me seli ne Diber, te mbajtur me 09.06.2010 ne Diber, u miratua Vendimi per zgjedhje te anetareve te Keshillit drejtues te Odes rajonale, per zgjedhje te kryetarit te Odes regjionale dhe zevendes-kryetarit te Odes regjionale.

Per kryetar te Odes regjionale me seli ne Diber eshte zgjedhur Roland Pahumi, drejtor i Bankes Stopanska – Shkup, ekspozitura Diber.

Ne mbledhje u miratua vendimi per zgjedhje te anetareve te keshillit drejtues dhe kryetarit te keshillit drejtues te Odes regjionale me seli ne Diber.

Per anetare te Keshillit drejtues te Odes regjionale me seli ne Diber, u zgjodhen:

1. Mexhit Capa,  “SHA Banjat e Dibres – Capa”-Diber, nenkryetar;
2. Isak Shehu, Kanuf Radika, Diber, nenkryetar;
3. Lutvi Nuredini, “SHPKA Behar-LN”,- Diber;
4. Luen Cilku, “SHT Behaton”- Diber;
5. Alban Axhirexha, “Digips SHPK“- Diber;
6. Ajredin Kercishta, “Metalfert SHPK”- Diber;
7. Xheladin Imerovski, “CHE Shpile”-Diber;
8. Evzi Skara, “Oskar Turist”- Diber;
9. Zeqir Xheladin,”MEDIKA” SHPK- Diber;
10. Izet Shemshi, ”Star m Inxhinering-Shkup”-filiali Atacelik-Qendra Zhupe-Diber;
11. Petrit Jani,SHTI tregtia me materiale ndertimore;
12. Adem Koniki, “Demi-komerc”- Diber. Kryetari i Keshillit drejtues eshte edhe kryetar i Odes regjionale me seli ne Diber.

Personi per kontakt:
Venera Andrievska
Tel: (02) 3244037
Faksi:(02) 3244088
Call Qendra: (02) 15015
E-adresa: venera@mchamber.mk

Personi per kontakt:
Aco Spasovski
Tel: (02) 3244044
Faksi:(02) 3244088
Call Qendra: (02) 15015
E-adresa: aco@mchamber.mk


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara