14.12.2017 (Семинар)
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРЕНИНГ ЗА НАПРЕДЕН EXCEL – POWER QUERY

14.12.2017 (Конференција)
XVIII Меѓународен симпозиум на тема: УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО И РЕВИЗИЈАТА ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОНОМИЈА

18.12.2017 (Семинар)
ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИК И ПРИНЦИПИ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА КАЈ РАБОТНИЦИ ИЗЛОЖЕНИ НА АЗБЕСТ

19.12.2017 (Семинар)
НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ ПОПИС НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА УТВРДЕНА СО ПОПИСОТ

20.12.2017 (Семинар)
РАЗРАБОТКА НА ДОГОВОРИТЕ НА АВТОНОМНАТА ТРГОВСКА ПРАКСА СО ОСВРТ НА ПРОБЛЕМИТЕ КОИ СЕ ЈАВУВААТ ВО СИТЕ ФАЗИ ОД НИВНОТО ПОСТОЕЊЕ

21.12.2017 (Семинар)
Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работникот и од страна на работодавачот - дозволеност и забрана на отказ

25.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

31.01.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС-СРЕДБИ „ЕУ-СРБИЈА 2018"

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

27.11.2017


Актуелно  

Европска мрежа на бизнис можности (Enterprise Europe Network) – ПОДДРШКА ЗА ПОГОЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА


Последните податоци од Европската мрежа на бизнис можности (Enterprise Europe Network) покажуваат позитивни показатели за вкупниот промет, пазарниот удел и креирањето нови работни места на малите и средни претпријатија (МСП) во идниот период. Истражувањето спроведено од Enterprise Europe Network беше презентирано на Годишната конференција, што се одржа во Талин, Естонија, од 20-22 ноември 2017 година.


 
Имајќи предвид дека МСП имаат клучна улога на полето на иновациите и создавањето нови работни места, а воедно се и главниот носечки столб на европската економија, позитивните индикатори за нивниот развој кои произлегуваат од спроведеното истражување се од витално значење. Според добиените податоци, 85% од европските МСП очекуваат во следната година да креираат нови работни места или да бидат задржани постојните, 54% од МСП очекуваат да го зголемат својот пазарен удел, додека 65% од МСП кои извезуваат во рамките на Европа или пошироко очекуваат да го зголемат вкупниот промет.

Што е уште поважно, податоците ја покажуваат важната улога на Европската мрежа на бизнис можности за постигнувањето на овие перформанси на деловните субјекти. Во изминатите две години, 457.915 МСП добиле некаква услуга од партнерските организации на мрежата, повеќе од 303.000 МСП добиле информативни услуги или организирани тренинг-сесии. При тоа, 103.000 МСП добиле совет од експертите во мрежата во насока на унапредување на нивната иновативност, раст и интернационализација, додека 5.915 МСП имале корист од пакетите за поддршка на иновативноста, кои се приспособени на нивните потреби. Конечно, во изминатите две години 46.000 МСП учествувале на меѓународни настани, форуми и  средби, каде што биле одржани повеќе од 156.000 деловни средби.

При тоа, особено треба да биде истакнато високото ниво на задоволство на компаниите од добиените услуги – 86% од клиентите на Европската мрежа на бизнис можности биле задоволни од добиените услуги, а дури 93% би ја препорачале мрежата на други компании.

Што претставува Европската мрежа на бизнис можности (Enterprise Europe Netwоrk)?

Европската мрежа на бизнис можности (Enterprise Europe Network) е  најголемата мрежа на контактни центри во Европа со цел да им помогне на малите и средни претпријатија да настапат и да ги искористат можностите што ги нуди европскиот пазар. Мрежата е застапена во повеќе од 60 држави и е најголема мрежа за поддршка на мали и средни претпријатија, во чии рамки се вклучени повеќе од 600 партнерски организации и институции.

Стопанската комора на Македонија е дел од Европската мрежа на бизнис можности, преку Националниот конзорциум во којшто, покрај Комората, партнери се и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" од Скопје и Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување  - МИР.

Што можете да добиете преку Европската мрежа на бизнис можности?

Мрежата има за цел да им овозможи на претприемачите што полесно и што побрзо да пронајдат партнери за своите надворешно-трговски активности. Користењето на услугите е целосно бесплатно.

Европската мрежа на бизнис можности нуди:

- поддршка во наоѓање соодветни бизнис партнери во Европа и пошироко, користејќи ја својата база за бизнис соработка;
- обезбедување информации за учество на саеми, брокерски настани, компаниски мисии, конференции и обуки;
- креирање и промовирање профили за бизнис соработка за претпријатијата и меѓународно вмрежување;
- организирање локални и регионални настани;
- организирање панел дискусии за теми од ЕУ;
- одговарање на прашања добиени од страна на клиентите и средби со компании;
- обезбедување поддршка на МСП за интернационализација;
- давање услуги на компаниите скроени според Вашите потреби.

Контактирајте не` за дополнителни информации

д-р Татјана Штерјова 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права