24.10.2017 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ЈАВНИОТ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКТОР СОГЛАСНО СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

26.10.2017 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

27.10.2017 (Семинар)
СУДСКИ ПОСТАПКИ, ИСКУСТВА И СУДСКА ПРАКСА ВО ОБЛАСТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРЕКРШОЦИ

30.10.2017 (Бизнис средби)
„Саем за директни бизнис средби Кошице 2017“-Словачка, 30.10.2017

31.10.2017 (Семинар)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „EXPORT WEEK 2017“ - 31.10-2.11.2017

01.11.2017 (Тренинг обука)
СО НАПРЕДНИ КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРУВАЊЕ НА ОДНОСОТ СО КЛИЕНТИТЕ, СОРАБОТНИЦИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ, Прага, Р.Чешка

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

02.11.2017 (Тренинг обука)
„МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“

02.11.2017 (Семинар)
НАПРЕДЕН EXCEL – КРЕИРАЊЕ EXCEL DASHBOARD

02.11.2017 (Семинар)
Тренинг-обука: ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПРОДАЖБА

02.11.2017 (Саем)
„Match4Industry Business Matching Event“ - 2-3.11.2017, Коџаели, Република Турција

02.11.2017 (Конференција)
Конференција на тема: „Предизвиците на патот кон Европската Унија“-2-3.11.2017 Будва, Црна Гора

06.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА:ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

09.11.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ „RENEXPO®BIH 2017“ - 9.11.2017 Сараево, БиХ

09.11.2017 (Конференција)
Меѓународна дводневна конференција за финансирање на европски програми - Скопски Саем

09.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА: ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

09.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА: ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

23.11.2017 (Саем)
"24. Интернационален саем во Тирана"- 23-26.11.2017 Тирана, Р. Албанија

28.11.2017 (Бизнис средби)
„INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017“

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

21.04.2017


Актуелно  

АКТУЕЛНИ СОСТОЈБИ ВО РУДАРСТВОТО - тема на расправата на Македонската асоцијација на рударството


На 21.4.2017 година, Македонската асоцијација на рударството расправаше за актуелните состојби во рударството во присуство на претставници на министерствата за економија, за животна средина, професори од Рударскиот факултетот од Штип и претставници на активните рудници, при што беше истакнато дека на оваа средба присутни се одговорни лица кои се носители на стручноста за геологијата, рударството, проектирањето, изработка на елаборати и друго.

Во кратки црти, Марија Петроска од Комората изнесе податоци за состојбата во рударството, при што истакна дека во оваа област активно работат 189 компании со околу 7.000 вработени, но ако се има во предвид дека производството на неметалите минерали се дел од оваа индустриска гранка, тогаш вкупниот број изнесува и преку 13.000 работници.

Кај вадењето на руди на метал, состојбата постепено се стабилизира и таа во двата месеца од 2017 година скоро е идентична со истите месеци од 2016 година, односно има само минимално опаѓање од 0,7%. Податоците говорат дека споредено само за месец февруари 2017 година со истиот месец од 2016 година, има зголемување на производството од 4,3%. Овде сигурно има позитивно влијание рестартирањето на рудникот „Злетово“, но и на „Тораница“, така што во наредниот период може да се очекува натамошно зголемување.

 

Според податоците добиени од страна на Министерството за економија, од Секторот за минерални суровини, за истражување се доделени околу 34 концесии, од кои 13 концесии се за метали, а додека за експлоатација се доделени 375 концесии, за сите видови минерални суровини, од кои 12 концесии се за метали.

Рударството засега во БДП учествува само со околу 1,0%, додека во извозот учествува со околу 3,85%, а во увозот учествува со околу 6,04%, или искажано во вредност, се извезува стока во вредност од околу 185 милиони САД  долари, а додека се увезува стока во вредност од околу 410 милиони САД долари.

За жал, се увезуваат неметални минерални производи во вредност од околу 370 милиони САД долари, а се извезуваат само во вредност од околу 47 милиони САД долари. За ваквата состојба често на седниците на МАР се расправа, а приоритет се дава и се бара од ресорното министерство, за донесување на Стратегија за развој на минералните суровини во нашата земја.  

Идејата за донесување на Стратегија не е прв пат да се истакнува, истата беше поддржана од Управниот одбор на Комората, а исто така, беше поддржана од страна на присутните. Стратегијата треба да ја даде насоката за развој на рударството, со вклучување на стручњаците од геологијата и рударството.

Во обемната расправа, беше потенцирано дека изостанува активно учество на стручната јавност за одредена тема со аргументи и податоци, потоа се истакна дека треба да преовладува и поголема доверба меѓу стручните лица, а сето тоа да се пласира и во јавноста, за донесување на правилна оцена за одредени концесии, било да се во фаза на истражување, било да се во фаза на експлоатација.

Посебно незадоволство беше потенцирано за состојбата што е во Гевгелија, каде и покрај тоа што Општина Гевгелија има дадено позитивно мислење при добивањето на дозволата за истражување, сега нестручни лица пласираат податоци со кои се доведува населението во заблуда и се оди на референдум.

Фирмата повеќе од три години врши истражување, поднесува годишни извештаи до ресорното министерство и до сега немало никаков проблем, ниту од Министерството ниту од Општината. За жал, од непознати причини, се направи голема заблуда кај населението. Ваквите состојби можат да имаат негативно влијание кај странските инвеститори при што постои можност за нивно повлекување или откажување за искажаниот интерес за вложување во рударството. 

Во расправата беше нагласено дека сите рудници имаат обврска да поседуваат А интегрирана дозвола, со што во целост се исполнуваат и условите за зачувување на животната средина.

Посебно беше потенцирано дека МАР, Рударскиот факултет во Штип, вклучувајќи ги и соодветните стручни институции, треба почесто да соработуваат и да расправаат за теми кои се неопходни, како за размена на информации меѓу себе, така и за поголемо присуство во јавноста.

Марија Петроска 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права