Основни информации

Oda regjionale me seli në Kërçovë


Ne seancen konstituive te Odes regjionale me seli ne Kercove,te mbajtur me 18.02.2005 (e premte) ne Kercove,per Kryetar te Odes regjionale me seli ne Kercove, eshte zgjedhur Aco Ilijoski, REK “Oslomej”-Oslomej, Kercove.

Ne seance ka qene i miratuar Vendim per zgjedhje te anetareve te Keshillit drejtues dhe kryetar i Keshillit drjeues te Odes regjionale me seli ne Kercove.

Per anetare Keshillit drejtues jane zgjedhur:

1. Pajazit Kazimoski, ”Bau Prof”-Zajas;
2. Dragi Smilkov, ”Osogo 1”-Kercove;
3. Goce Gurcinoski, ”Stopanska banka”-Kercove
4. Dragan Srbakovski, ”Simeks-1”-Kercvoe
5. Naser Zenku, ”Sigma osiguruvanje”-Kercove;
6. Sasho Mitrevski, ”MIK Holding”-Kercove
7. Dragi Gurcinoski, ”Metalna Tajmishte”-Kercove
8. Goce Avramoski, ”Metalna Tajmishte”-Kercove
9. Bllagoja Gjorgjioski, Ekonomia bujqesore “Kercove”Drugove;
10. Riza Rexhepi, GUD “Teknika”-Kercove;
11. Lupco Kixhevski, REK “Osllomej”-Osllomej;
12. Dragan Jovevski, “Elektordistribucija”-Kercove;
13. Zoran Kaceski, ”Makles Enterier”-Kercove;
14. Ismail Jooski, ”Pucko Petrol’-Plasnica;
15. Mladen Janeski, ”Melba”-Vraneshnica
16. Radovan Angeleski, ”TIM Inxhenerign”-Kercove
17. Drage Josifovski, ”Naprdok”-Samokov, M.Brod
18. Aleksandar Mircevski, ”Zhito Karaorman”-Kercove;
19. Sejdin Iseini, ”Iseini Kompani”-Osllomej;
20. Borce Gavrilovski, ”Makedonski poshti”-Kercove;
21. Belski Gorgjija, ”Uvo-Tajm”-Kercove;
22. Idmail Iseni, ”Instalima”-Zajas.
 

Ne seance eshte miratuar Vendim per zgjedhje te perqaqsuesve te Kuvendit te Odes ekonomike te Maqedonise

Per perfaqsues te Kuvendit te Odes ekonomike te Maqedonise, te Odes regjionale me seli ne Kercove,jane zgjedhur:

1. Vecko Stamatoski nga ndermarrja “KIKOTEKS”-Kercove
2. Kasum Rexhepi nga ndermarrja “PERPARIMI”-Zajas;

Ne takim eshte miratuar Rregullorja per pune e Odes regjionlale me seli ne Kercove.
 


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara