ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Стопанска комора на Македонија - најбројната бизнис асоцијација во регионот
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
Нов серијал: Компаративни анализи за економскиот напредок на нашите клучни трговски партнери Словенија, Бугарија, Грција, Србија, Италија, Австрија, Германија, Турција, Романија, Унгарија
Нови прописи ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ ИЗМЕНИ НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 215 ОД 17 ОКТОМВРИ 2019
Семинар, 22.10.2019
ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ - УСПЕШНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ И ПРОЕКТИ ВО КОМПАНИЈАТА
Презентација, 22.10.2019
ПАМЕТНИ ГРАНИЦИ ЗА БЕСПРЕКОРНА ТРГОВИЈА, ПАТУВАЊА И ТРАНСПОРТ
Конференција, 24.10.2019
СИНЕРГИЈАТА - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА РЕГИОНОТ
Тренинг обука, 24.10.2019
ЛИДЕРСКИ ВЕШТИНИ - Како да ги унапредите лидерските вештини и успешно да ги водите своите соработници? -
Семинар, 25.10.2019
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ СУПСТАНЦИ
Семинар, 28.10.2019
ДЕВЕТ НАЧИНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СОПСТВЕН МОДЕЛ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСНИ СИТУАЦИИ НА РАБОТНО МЕСТО, ПРОМЕНА НА ПРИОРИТЕТИ И ШИРОК ОБЕМ ВО РАБОТЕЊЕТО „RESILIENCE MANAGEMENT 2019 – МЕТОДОЛОГИЈА“
Семинар, 29.10.2019
ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРЕН АКТ ЗА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА И УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА НЕЈЗИНО СПРОВЕДУВАЊЕ
Семинар, 30.10.2019
ЕВИДЕНЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНО-МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 31.10.2019
ПРЕСМЕТКА И ОДАНОЧУВАЊЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА
Семинар, 31.10.2019
НИШТОВНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ, ПОБИВАЊЕ НА ДОЛЖНИКОВИ ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ И СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ
Бизнис средби, 06.11.2019
Меѓународни деловни средби „Match4Industry“ 6-7 ноември 2019 година, Кочаели, Турција
Форум, 26.11.2019
МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА МАШИНИ И ИНЖЕНЕРСТВО „ПРОЕКТИРАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈА И ПОСТРОЈКИ“
Успешни приказни КАКО ДА СЕ ВРАТИ ЗАГУБЕНАТА ГЕНЕРАЦИЈА ИСЕЛЕНИЦИ И ШТО ПРЕЗЕМА ДРЖАВАТА ПО ОВА ПРАШАЊЕ
Семинар, 22.10.2019
ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ - УСПЕШНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ И ПРОЕКТИ ВО КОМПАНИЈАТА
Презентација, 22.10.2019
ПАМЕТНИ ГРАНИЦИ ЗА БЕСПРЕКОРНА ТРГОВИЈА, ПАТУВАЊА И ТРАНСПОРТ
Конференција, 24.10.2019
СИНЕРГИЈАТА - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА РЕГИОНОТ
Тренинг обука, 24.10.2019
ЛИДЕРСКИ ВЕШТИНИ - Како да ги унапредите лидерските вештини и успешно да ги водите своите соработници? -
Семинар, 25.10.2019
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ СУПСТАНЦИ
Семинар, 28.10.2019
ДЕВЕТ НАЧИНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СОПСТВЕН МОДЕЛ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСНИ СИТУАЦИИ НА РАБОТНО МЕСТО, ПРОМЕНА НА ПРИОРИТЕТИ И ШИРОК ОБЕМ ВО РАБОТЕЊЕТО „RESILIENCE MANAGEMENT 2019 – МЕТОДОЛОГИЈА“
Семинар, 29.10.2019
ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРЕН АКТ ЗА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА И УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА НЕЈЗИНО СПРОВЕДУВАЊЕ
Семинар, 30.10.2019
ЕВИДЕНЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНО-МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 31.10.2019
ПРЕСМЕТКА И ОДАНОЧУВАЊЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА
Семинар, 31.10.2019
НИШТОВНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ, ПОБИВАЊЕ НА ДОЛЖНИКОВИ ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ И СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ
Бизнис средби, 06.11.2019
Меѓународни деловни средби „Match4Industry“ 6-7 ноември 2019 година, Кочаели, Турција
Форум, 26.11.2019
МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА МАШИНИ И ИНЖЕНЕРСТВО „ПРОЕКТИРАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈА И ПОСТРОЈКИ“
АЗЕСКИ: НИЕ СМЕ ДЕЛ ОД ЕВРОПСКОТО ...
САД воведоа царини за европски пр ...
„МОСТОВИ НА ТОЛЕРАНЦИЈА“ ЗА ОДРЖУ ...
ПЛАКЕТА ЗА БЛАГОДАРНОСТ И ДОЛГОГО ...
ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТ ...
МОДЕЛИ НА КРЕДИТИРАЊЕ НА ШПАРКАСЕ ...
БИЗНИСОТ ДА УЧЕСТВУВА ВО КРЕИРАЊЕ ...
ММФ ја зголеми проекцијата за рас ...
СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ФИНСКА ПОНУ ...
РЕГИСТРАЦИЈА НА СИТЕ ХЕМИКАЛИИ ЗА ...
ПРЕЗЕНТИРАНИ МОЖНОСТИТЕ И ПРОГРАМ ...
Словенечката фирма „NGEN“ го инст ...
НЕДЕЛА НА СТРУЧНИ ВЕШТИНИ ...
МАСОВНАТА МИГРАЦИЈА НА РАБОТОСПОС ...
ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ЗИЛЕ ВО ПОСЕТА НА С ...
ИНИЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ ОД ДАНОКОТ НА Л ...
ПРОНАЈДИ ИНВЕСТИТОР ...
ПОЧНА СО РАБОТА ПРЕЧИСТИТЕЛНАТА С ...
MЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЖЕНИ ВО ...
КОНСТИТУИРАНА ГРУПАЦИЈАТА НА ФИНА ...
НБ: Економската активност со ната ...
ПОТРЕБНИ СЕ КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ...
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СТАБИЛНО ...
ПОТРЕБАТА ОД СТРУЧЕН КАДАР ВО ТРГ ...
ДАНОЧЕН КАЛЕНДАР, НОВ ЗАКОН ЗА БУ ...
МЕЃУНАРОДЕН ИНЖЕНЕРСКИ САЕМ ВО БР ...
18-ТИ СИМПОЗИУМ НА ДРУШТВОТО НА Г ...
ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ЕК ...
Балканот мириса на најубаво вино! ...
70 ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈ, ГРАДЕЖЕН ФАКУЛ ...
БИЗНИСОТ И ДИПЛОМАТИЈАТА ЈА УНАПР ...
ЗАПОЧНА СО РАБОТА НАЈГОЛЕМАТА ВЕТ ...
„Erste Investors’ Breakfast“ Седм ...
ТИПОВИ НА ЛИЧНОСТ ЗА ПОДОБРА РАБО ...
МАКЕДОНСКО-СРПСКИ ДЕЛОВЕН ФОРУМ: ...
ШВЕДСКА ГРУПАЦИЈА КУПИ ФАРМИ СО В ...
КОНФЕРЕНЦИЈА „INSURTECK“ - ДИГИТА ...
ТУТУНСКАТА ИНДУСТРИЈА ПРЕД НОВИ П ...
АХВ ја прекинува вакцинацијата на ...
АЗЕСКИ НОВ ПОЧЕСЕН ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ ...

Услуги на Комората