23.04.2018 (Семинар)
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЗОР НА ДОКУМЕНТИРАН СИСТЕМ НА ИНФОРМАЦИИ ВО КОМПАНИЈАТА И ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

24.04.2018 (Семинар)
МЕНАЏИРАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ (TIME MANAGEMENT)

26.04.2018 (Инфо сесија)
Инфо сесија на тема: Развојни насоки на програмите за советодавни услуги во земјоделието за подобрување на локалната економија

26.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Измени во подзаконската регулатива во областа на противпожарната заштита

27.04.2018 (Семинар)
ЕФИКАСНИ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ СО ФОКУС НА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

30.04.2018 (Семинар)
ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИ ДОКАЗИ

30.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:БАРАЊА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА, СПОРЕД БАРАЊАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ISO 50001:2011 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (ENMS)

08.05.2018 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „FUTURE OF BUILDING“ 8-9 мај 2018 година, Виена, Австрија

29.05.2018 (Семинар)
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВOТО ЗА БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТНА СРЕДИНА (Законска регулатива на БЗР во Р.Македонија)

30.05.2018 (Форум)
Бизнис форум: Франција – Балкан 2018-30.05-01.06.2018, Белград

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

29.11.2017


Актуелно  

СИМПОЗИУМ на тема: „НОВИ ХОРИЗОНТИ ВО ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКА МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И ТУРЦИЈА“- ЗАЕДНИЧКИ НАСТАП ЗА ПОГОЛЕМА КОНКУРЕНТНОСТ


Интензивирањето на билатералните односи на Република Македонија со Република Турција за поголема конкурентност беше во фокусот симпозиумот на тема: „Нови хоризонти во економската соработка меѓу Македонија и Турција“, организиран од страна на Фондацијата за економски истражувања од Истанбул со поддршка на Стопанската комора на Македонија и Турција (МАТТО) (29.11.2017 година).

 

- Владата на Македонија ќе продолжи да ја поддржува соработката меѓу двете земји и ќе продолжи да работи на подобрување на инфраструктурата со цел да се зголеми економската соработка, а со тоа ќе придонесе за зголемување на инвестициите, истакна проф. д-р. Аднан Ќахил, министер без ресор на Владата на РМ, задолжен за странски инвестиции. -Во иднина политиката на Македонија ќе создава амбиент за економски раст на Македонија, а инвестициите и форумите се добредојдени од двете страни и треба да бидат се` почести, - нагласи проф. д-р. Аднан Ќахил.

- Постојат взаемни сестрани односи кои интензивно се развиваат  поради поволната инфраструктура. Трговската размена треба да се интензивира во наредниот период бидејќи бројките не се задоволителни и за двете земји. Постојат најави за нови инвестиции во Македонија во делот на енергетиката и услужните дејности, - посочи Тулин Еркал Кара, амбасадор на Република Турција во Македонија.

- Билатералните односи меѓу Македонија и Турција се одлични, и тие се на ниво на традиционално пријателство, со сите елементи на стратешко партнерство и со уште поголем потенцијал за севкупна соработка на чие искористување треба да се работи во наредниот период. Не` радува фактот што Владата на Република Турција и турските бизнисмени имаат стратешки интерес за интензивирање на трговската соработка со Македонија, бидејќи Македонија и регионот имаат потреба од интернационализација на економијата во партнерство со јака економија, како што е турската, - истакна Антони Пешев, претседавач на Собранието на Стопанската комора на Македонија. Неговата порака до гостите беше дека во Македонија постојат големи можности за инвестирање во повеќе сегменти и тоа во инфраструктурата, особено патната и железничката, во земјоделството, текстилната и автомобилската индустрија и во туризмот. 

 -Веќе постојат реални предуслови турските и македонските компании заеднички да влезат на пазарите во Европската унија, северна Африка и на Блискиот Исток, за што компаниите треба добро да се подготват и да се информираат. Исто така, турските компании треба да ги искористат предностите што ги има Македонија во поглед на либерализираната трговија со ЕУ и со ЦЕФТА-земјите и преку дијагоналната кумулација на потеклото на стоките да обезбедат поконкурентен настап на овие пазари - додаде Антони Пешев.

Учесниците се согласни дека заеднички и со квалитетно производство можат да најдат место на пазарите во ЕУ, Блискиот Исток и во северна Африка, со цел поголема конкурентност.

Над стотина турски и македонски компании беа присутни на денешниот симпозиум, следејќи ги двете панел-дискусии на теми поврзани со инвестирањето и трговското финансирање, улогата на технологијата и иновациите при зголемување на потенцијалот на конкурентноста на македонската економија, како и споделување на бизнис искуства на компаниите кои работат во Република Македонија и Република Турција низ конкретни проблеми и предлози кои дополнително ќе се разгледуваат.

Инаку,  вкупната трговска размена на Република Македонија со Република Турција во првите 9 месеци од 2017 година изнесува 314,9 милиони САД $, што претставува раст од 4,1% споредено со истиот период во 2016 година.

Притоа, остварен е извоз во вредност од 60,1 милиони САД $, за 9 месеци од 2017 година, додека увозното салдо изнесува 254,8 милиони САД $.

Република Македонија со Република Турција во 2014 година забележа  трговски дефицит од 194,6 милиони САД $.

Република Турција е осми трговски партнер во надворешно-трговската размена на Република Македонија за 9-те месеци од 2017 година.

Извоз на  позначајни производи од Република Македонија во Република Турција во јануари - септември 2017 година:

• плоснато-валани производи од железо или нелегиран челик – 19 милиони САД $;
• печатени кола - 5,2 милиони САД $;
• ткаенини од сечени синтетички влакна со други влакна - 4,1 милиони САД$;
• други ткаенини од памук до 85 % памук– 3,4  милиони САД$ ;
• неткаен текстил, импрегриран, пресвлечен – 2,7 милиони  САД $;
• огноотпорни тули, блокови, плочки, керамички производи – 2,4 милиони САД$;
• производи од други минерални материи со магнезит и слично – 1,8 милиони САД$;
• други тесни ткаенини со 5 % и повеќе еластомерно предиво – 1,7 милиони САД$;
• плоснати валани производи од железо или нелегиран челик, обложени со цинк, на друг начин обложени, со ширина 600мм и поголема – 1,4 милиони САД$.
• мермер, травертин, екосин и друг варовнички камен за споменици или градежништво – 1,3 милиони САД$;
• сурови кожи, овчи и јагнешки са вуном, свежи или солени, сушени,или поинаку конзервирани - 1,3 милиони САД$;
• нафтени масла и масла добиени од битуменозни минерали (освен сурови) и преработки – 1,1 милиони САД$.

Увоз на позначајни производи во Република Македонија од Република Турција во јануари - септември 2017 година:

• други плетени или хеклани материјали, н.н – 6,2  милиони САД$;
• други производи од пластични маси - 4 милиони САД$;
• предиво од памук (освен конец за шиење), со 85% или повеќе памук по маса, не за продажба на мало – 4 милиони САД$;
• печки, шпорети, решоа, скари и слично – 4 милиони САД$;
• плазирани керамички плочки за поплочување или обложување; глазирани керамички коцки за мозаик, на подлогаг или без подлога - 3,9 милиони САД$;
• други електрични спроводници,за напон што не надминува 1000 В - 3,8 милиони САД$;
• други моторни возила за превоз на лица - 3,7 милиони САД$;
• плетени или хеклани ткаенини со ширина поголема од 30цм - 3,5 милиони САД$;
• маици, поткошули и други елеци, плетени или хеклани - 3,3 милиони САД$;
• прачки и профили од алуминиум - 3,2 милиони САД$;
• лимон и лимета, свежи или суви - 2,6 милиони САД$;
• лекови, н.н., кои се подготвени во измерени дози, или во форми или пакувања за малопродажба - 2,3 милиони САД$;
• машини за миење садови во домаќинство - 2,3 милиони САД$;
• фрижидери за домаќинство, со или без длабоко замрзнување - 2,2 милиони САД$;
• приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика - 1,9 милиони САД$;
• ормани, витрини и слично за ладење - 1,2 милиони САД$;
• други окови, прибор и слично за мебел - 1,2 милиони САД$;
• машини и апарати за филтрирање и пречистување вода – 1 милиони САД$.

м-р Сања Николова 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права